top of page
Untitled design (43).png
Untitled design (43).png

SKOOLDRAG
Graad R-3
Graad 4-7
Leiersdrag

Somersdrag
Graad R-3 seuns en meisies
 

Graad 4-7 
Seuns & meisies

Graad 7 Dagbestuur

Skooldrag te koop by:

  • Bezmans, Von Wiellighstraat 55A. Tel. (014) 592 6327.

  • She Sport & Schoolwear, Escomstraat 14. Tel. (014) 597 1861.

  • Professional Schoolwear, Steenstraat 53. Tel. 083 661 5233.

  • Fast Print, Mbekistraat 160. Tel. 014 592 3744. 

Tweedehandse skoolklere

Ouers kan self klere kom koop, of u kind stuur om aan te pas en te betaal. Grondslagfase-leerders se ouers kan ‘n briefie vir juffrou skryf, en sy sal die kind stuur om te gaan koop.


Pousetye is as volg:

(Skakel asb. eers die kantoor en maak seker van die tye, want die dae word in uitsonderlike gevalle geruil.) 

Maandae + Donderdae:

09:23 tot 09:38 en 11:25 tot 11:40.
Dinsdae + Vrydae:

08:58 tot 09:13 en 11:12 tot 11:27.
Woensdae:

08:57 tot 09:12 en 11:05 tot 11:35.

bottom of page