top of page
Untitled design (43).png

Ons erns!

Gr. R tot 7 volg die nasionale kurrikulum aangebied deur toegewyde, gekwalifiseerde leerkragte. Die onderrigproses word aangevul met rekenaargeletterdheid, verryking, olimpiades, hulpverlening, remediëring, 'n toegeruste Leerhulpsentrum in mediasentrum en unieke LSOB Afdeling (Leerders met spesiale onderwysbehoeftes). 'n Inklusiewe benadering word met passie gevolg en daarom is ons ... die skool waar elke kind tel! Die kuns van onderrig is die kuns om te help met ontdekking! Parkies is baie bevoorreg om 'n Musiekmeester, Mnr. Louis Bezuidenhout, by die skool te hê. Mnr. Louis bied musiekperiodes vir Gr. R-7 aan!

 

 

 

 

Akademie (Intermediêre & Seniorfase)

Prosedure: Top 15 

1. Aan die einde van elke kwartaal sal die

    Top 15 leerders per graad, elektronies 

    bepaal word deur Me. Möller. Menslike

    foute kan dus uitgeskakel  word.

2. Die leerders se totale gemiddeld van 

     die akademiese vakke word gebruik.

3. Die leerders wat Top 15 behaal, sowel

    hul ouers ontvang 'n uitnodiging wat 

    hul uitnooi na 'n Maandag 

    se saalopening.

5. Leerders ontvang elk ‘n 

    Top 15 - akademiese sertifikaat.        

Cami leesprogram.
Parkies volg vanaf 2023 Cami se puik leesprogram. Gr. 1-7.

cami.jpg
1.png
bottom of page