MAANDELIKSE POLL

Hoe bevind u ons nuwe webtuiste?
Interessante ontwerp, vloeiende interaksie en gebruikersvriendelik.
Baie gebruikersvriendelik en maklik om te gebruik.
Oorweldigend en te veel inligting.

maak toe 

Visie en missie

SKOOLLIED

By skadu’s van berg en wilde boom  verrys ‘n skool soos in ‘n droom. 
Ons leer, ons werk, ons speel tesaam 
Proteapark dit is ons naam. 

Ons land se blom is ons simbool 
ons vreugd en trots, dit is ons skool, 
ons hoop op God en bid tesaam, 
volhardend op die lewensbaan. 

Blou, geel en rooi, ons klim na bo 
ons plig te doen omdat ons glo… 
vervul jou roeping waar jy gaan 
Proteapark, dit is ons naam.

VISIE

Die skool waar elke kind tel... om binne ‘n waardegedrewe omgewing effektief begelei te word tot selfstandige, gebalanseerde leerders.

MISSIE

Laerskool Proteapark stel ten doel om:

  • ONDERRIG EN LEER optimaal te laat plaasvind binne ‘n veilige, goed toegeruste en volhoubare omgewing met behulp van alle rolspelers.
  • LEERDERS bloot te stel aan ‘n verskeidenheid van uitnemende akademiese-, sport- en kultuuraktiwiteite.
  • PERSONEEL te bemagtig deur professionele ontwikkeling en emosionele ondersteuning.
  • OUERS ingelig, betrokke en tevrede te hou.