MAANDELIKSE POLL

Hoe bevind u ons nuwe webtuiste?
Interessante ontwerp, vloeiende interaksie en gebruikersvriendelik.
Baie gebruikersvriendelik en maklik om te gebruik.
Oorweldigend en te veel inligting.

maak toe 

Visie, missie en waardes

SKOOLLIED:

By skadu’s van berg en wilde boom  verrys ‘n skool soos in ‘n droom. 
Ons leer, ons werk, ons speel tesaam 
Proteapark dit is ons naam. 

Ons land se blom is ons simbool 
ons vreugd en trots, dit is ons skool, 
ons hoop op God en bid tesaam, 
volhardend op die lewensbaan. 

Blou, geel en rooi, ons klim na bo 
ons plig te doen omdat ons glo… 
vervul jou roeping waar jy gaan 
Proteapark, dit is ons naam.

VISIE

  • Ons sien ‘n skool waarin hoë morele waardes gehandhaaf word en wat volgens effektiewe besigheidsbeginsels bestuur word.
  • In hierdie skool sal kinders hoogstaande begeleiding ontvang van uiters bekwame en emosioneel gesonde en gelukkige personeel.
  • Dit alles sal geskied in ‘n omgewing waar fasiliteite en sekuriteit van die beste gehalte is.
  • Ons sien tevrede en betrokke ouers wat ‘n integrale deel vorm van die hele proses om kinders te begelei na ‘n lewe vol wonderlike uitdagings.

MISSIE

  • Om geletterde, lewensvaardige en inherent gelukkige kinders te begelei, sodat hulle fisiek, emosioneel, sosiaal en geestelik opgewasse sal wees om die eise wat die omgewing aan hulle gaan stel, suksesvol te kan hanteer.

WAARDES

    Dit is vir die skool van kernbelang dat:  
  • Goeie sedelike beginsels gehandhaaf word.
  • Afrikaans die onderrigmedium is, maar leerders Engels op ‘n hoërgraad magtig sal raak.
  • ‘n Suid-Afrikaanse patriotiese lewensbeskouing gebaseer op liefde, respek, getrouheid en verantwoordelikheid bevorder word.
  • Die skoolorganisasie gebaseer word op moderne tegnologie en praktyk, effektiwiteit, instandhouding en handhawing.
  • Hulpbronne volhoubaar bestuur word.