MAANDELIKSE POLL

Hoe bevind u ons nuwe webtuiste?
Interessante ontwerp, vloeiende interaksie en gebruikersvriendelik.
Baie gebruikersvriendelik en maklik om te gebruik.
Oorweldigend en te veel inligting.

maak toe 

Skoolreëls

LAERSKOOL PROTEAPARK SKOOLREËLS 2020

1. SKOOLBESOEK

1.1 SKOOLURE 
Graad R: Maandag tot Vrydag: 08:00-12:30.

Graad 1-2: Maandag tot Vrydag: 07:15-12:45. 

Graad 3: Maandag tot Vrydag: 07:15-13:00. 

Graad 4-7: Maandag tot Vrydag: 07:15-13:30. 

1.2 Leerders moet betyds wees vir skool en buitemuurse skool-aktiwiteite. 

1.3 Laatkommers: gr. 4 tot 7-leerders wat laat is op Maandae, moet in die saal ingaan en nie op die klas of op stoepe wag nie.

1.4 Geen leerder mag die skoolterrein tydens skoolure verlaat sonder die toestemming van die skoolhoof of adjunkhoofde nie. Indien ouers leerders gedurende skoolure kom afhaal, moet 'n LP3 by die kantoor voltooi word. Indien persone, anders as eie ouers of voogde, kinders gedurende skoolure kom haal, moet 'n toestemmingsbrief van die eie ouer of voog by die kantoor getoon word. 

1.5 Ná skool moet alle leerders wat nie vir aktiwiteite agterbly nie, so spoedig moontlik huis toe gaan. Leerders wat op hulle ouers of ander persone wag, moet dit binne die skoolterrein in die wagarea doen en nie op die sypaadjie nie.

1.6 Mediese afsprake moet gemaak word vir ná skoolure. Leerders wat te veel uitgeteken word, raak agter met skoolwerk.

2. AFWESIGHEID

2.1 Leerders mag slegs weens siekte of ‘n grondige rede van die skool of buitemuurse aktiwiteite afwesig wees.

2.2 Ouers wat leerders vir verlof of enige ander dringende saak uit die skool wil neem, moet die skoolhoof skriftelik in kennis stel. 

2.3 ‘n Leerder wat afwesig was, moet op die eerste dag wat hy/sy weer die skool besoek ‘n brief van sy ouers bring waar ‘n rede vir afwesigheid aangedui word. Die brief moet gedurende voogperiode aan die voogonderwyser gegee word.

2.4 Indien ‘n leerder langer as 2 dae afwesig is, of afwesig is vir toetse of eksamen, moet ‘n doktersertifikaat by die voogonderwyser ingehandig word.

2.5 Indien ‘n leerder gedurende skoolure beseer of siek word, moet dit onmiddellik by die kantoor aangemeld word. So ‘n leerder se ouers mag hom/haar kom haal. Indien ‘n persoon, anders as die eie ouers die kind kom haal, moet die ouers ‘n skriftelike toestemmingsbrief saamstuur. Dié persoon sal dan ook die LP3 voltooi. 

2.6 Geen leerder mag self huis toe bel en sê dat hy/sy siek is nie. 

3.  KLEREDRAG

Alle klere moet duidelik gemerk wees. Verlore klere word in die krat op die stoep tussen kamer 10 en 11 geplaas.

3.1 SKOOLDRAG 

Skooldrag is verpligtend vir alle deelnemers én leerdertoeskouers tydens funksies, byeenkomste en uitstappies wat by ons skool of ander skole of plekke aangebied word. 

GRAAD 1-3

      SOMERSDRAG
· Parkiehemp 
· Parkiebroek 
· Sonder skoene/kort blou skoolkouse en swart skoolskoene. GEEN tekkies nie.

      WINTERSDRAG
· Parkiehemp 
· Sweetpakbaadjie en sweetpakbroek. 
· Blou skoolkouse en swart skoolskoene. GEEN tekkies nie.
· Blou skooltrui onder sweetpakbaadjie. 

GRAAD 4-7

       SOMERSDRAG

        DOGTERS 
· Skoolrok (Lengte: 4 vingers bo knie) 
· Blou skoolkouse en swart skoolskoene. GEEN tekkies nie.
· Blou skool “ski-pants” is verpligtend.

        SEUNS 
· Grys hemp 
· Kort/lang grys broek. 
· Lang grys skoolkouse en swart skoolskoene. GEEN tekkies nie.

       WINTERSDRAG

       DOGTERS 
· Skoolrok (Lengte: 4 vingers bo knie) 
· Blou skooltrui, skoolbaadjie of leierbaadjie. 
· Lang blou skoolkouse of dik lang sykouse (“tights”). 
· Swart skoolskoene. GEEN tekkies nie.
· Blou skooltrui onder sweetpakbaadjie. 
OF 
· Parkiehemp 
· Sweetpakbaadjie en -broek 
· Blou skoolkouse en swart skoolskoene. GEEN tekkies nie.
· Blou skooltrui onder sweetpakbaadjie. 

        SEUNS 
· Grys hemp met lang grys broek. 
· Blou skooltrui, skoolbaadjie of leierbaadjie. 
· Lang grys skoolkouse. 
· Swart skoolskoene. GEEN tekkies nie.
OF 
· Grys hemp 
· Sweetpakbaadjie en broek. 
· Blou skoolkouse en swart skoolskoene. GEEN tekkies nie.
· Blou skooltrui onder sweetpakbaadjie. 

Let wel: Sweetpakbaadjie mag nie saam met formele klere gedra word nie en formele skoolbaadjie mag nie saam met sweetpak gedra word nie. Alle leerders mag die skoolbaadjie dra. Leierbaadjies se sakwapen verskil van gewone baadjies se sakwapen. 

3.2 LO “GROUP”-KLERE:                                                                                              Op die dag wanneeer gr. 4-7 “Group” het, trek hulle Parkiehemde en Parkiebroeke aan skool toe. GEEN SKOENE OF TEKKIES NIE – kaalvoet. 

3.2 PROVINSIALE OF NASIONALE KLEURE

      Die leerders wat Provinsiale of Nasionale klere in ‘n aktiwiteit verwerf het, mag VRYDAE hulle Provinsiale of Nasionale klere aantrek. Dit moet volledig as ‘n stel aangetrek word, bv. die sweetpakbaadjie saam met die sweetpakbroek wat daarby pas. TEKKIES mag hierby gedra word. (Dit is die enigste geval waar daar tekkies gedurende skoolure gedra mag word.) Soms word ‘n T-hemp of gholfhemp gegee. Dit moet dan saam met ‘n Parkiebroekie gedra word – geen ander kortbroek nie.

4. PERSOONLIKE VOORKOMS

4.1 Geen grimering, insluitend "lip gloss" word toegelaat nie. 

4.2 Geen naellak word toegelaat nie. (Vingers en tone.) 

4.3 Geen tattoëermerke word toegelaat nie. 

4.4 Juwele: 

 • Horlosies: polshorlosies word toegelaat. “Smart Watches” mag slegs vir die tydfunksie gebruik word gedurende skoolure. Indien dit vir ander funksies gebruik word, word die voorreg om dit by die skool te dra van die leerder ontneem.
 • Ringe: seëlringe vir dogters word toegelaat. Geen seun mag ringe dra nie.  Naeltjieringe, neusringe en toonringe is verbode.
 • Oorbelle: slegs dogters mag oorbelle dra: gladde goue/silwer oorringetjies van 12 mm. of kleiner in deursnee, sonder enige motiewe op; balletjie (“studs”) van goud of silwer. Slegs een per oor. Geen pêrels of ander vorm/kleure oorbelle nie! 
 • Hangertjies of enige ander juwele is verbode 

4.5 Haarstyle:

 • Indien hare vorentoe gekam word oor die voorkop, mag dit nie die wenkbroue raak nie. 
 • Geen vreemde haarstyle word toegelaat nie. (Bv. "comb over" ens.)
 • Die hare mag nêrens toiingrig, punterig of in slierte hang nie. 
 • Geen haargel of -mousse word toegelaat nie. 
 • Hare van seuns en dogters mag nie gekleur of permanent gegolf wees nie. 
 • Geen opgeskeerde snitte of lang kuiwe wat in oë hang word toegelaat nie.
 • Dogtershare wat aan die rokskraag raak word netjies vasgebind.
 • Haarlinte, rekkies, bolletjies, knippies en haarbande in die skoolkleure mag gedra word. (Wit, rooi, donkerblou en geel.)
 • Geen blommetjies of blommetjie-haarbande word toegelaat nie.
 • Seunshare moet kort en netjies wees. Direk om die ore moet dit skoon geknip wees. Die nek moet skoongeknip wees vir ten minste 3 cm. bokant die kraag. Hare mag nie korter as ‘n nr. 3-kammetjie geskeer wees nie. Indien hare geskeer word, mag ‘n lang kuif nie daarby gedra word nie. 

5. verbode GEDRAG 

Die volgende gedrag en voorwerpe is verbode by die skool en buitemuurse aktiwiteite: 

5.1 Spot van ander leerders en gee van byname.

5.2 Bakleiery, stotery, stoeiery, stampery, afknouery of omkopery. 

5.3 Dreig van ander leerders of onderwysers. 

5.4 Skiet van rekkies of blaaspypies.

5.5 Vloekwoorde, vuil taal, lelike praatjies en skinderstories, haatspraak en beledigende taal.

5.6 Kougom kou.

5.7 Etery in die klas en saal of op die aantreepunt

5.8 Steel van ander se eiendom.

5.9 Wegsteek van ander se eiendom.

5.10 Immorele gedrag

5.11 Godslastering.

5.12 Rassisme. 

5.13 Vervalsing van hantekeninge of dokumente.

5.14 Kullery in 'n toets of eksamen.

5.15 Afskryf/afkyk van huiswerk.

5.16 Oneerliheid. 

5.17 Skending van ander mense se regte.

5.18 Ongehoorsaamheid aan leerderleiers se redelike opdragte. 

 

6. GEWENSTE GEDRAG:

  6.1 Leerders moet goeie maniere hê en hulle onberispelik gedra.

6.2 Toon respek vir onderwysers, ander volwassenes, mede-leerders en hulle eiendom.

6.3 Groet die onderwysers by wie jy verbyloop vriendelik en met respek.

6.4 Leerderleiers moet ten alle tye volgens die gedragskode vir leerderleiers optree. 

 

7. verbode VOORWERPE en middels

7.1 Skerp of gevaarlike voorwerpe of speelgoed wat ander mense kan beseer. 

7.2 MP3 spelers, PSP, IPads en IPods. 

7.3 Selfone. Indien ‘n selfoon gedurende skoolure by ‘n leerder gevind word, ontvang die leerder voogpunte en word dit gekonfiskeer tot aan die einde van die dag. Leerders wat om een of ander rede selfone by hulle moet hê, moet 'n skriftelike toestemmingsbrief vanaf die adjunkhoof by hom/haar dra.

7.4 Tablette mag skool toe gebring word vir gebruik slegs tydens onderrig in die klas, mits 'n toestemmingsbrief verkry is by die adjunkhoof.

7.5 “Smart Watches” mag slegs vir die tydfunksie gebruik word gedurende skoolure. Indien dit vir ander funksies gebruik word, word die voorreg om dit by die skool te dra van die leerder ontneem.

7.6 Pornografiese of ander erotiese boeke of prente. 

7.7 Sigarette. 

7.8 Alkohol. 

7.9 Dwelmmiddels. 

7.10 Balle of ander speelgoed in die klaskamer.

 

8. DISSIPLINE 

8.1 AANTREEPUNT: GR. 4-7

 • Voor skool en gedurende pouses word alle tasse op die aantreepunt geplaas. 
 • SOGGENS: wanneer klok lui, tree leerders so flink moontlik aan in klasverband van klein na groot. Onderwysers vergesel leerders na die voogklas.
 • POUSE: wanner klok lui vir pouse, word tasse in klasrye op die aantreepunt geplaas en leerders beweeg na die speelterrein. Aan die einde van pouse moet leerders hulle tasse gaan haal en vinnig na die klas beweeg.
 • Geen geselsery of etery op aantreepunt nie. 

8.2 KLASWISSELING 

 • Leerder moet in klasverband in netjiese tye stap.
 • Wanneer die klas ‘n lokaal verlaat is daar drie bevele en handelinge wat    gehoorsaam moet word: (i) Pak weg (ii) Staan en tree aan (iii) Stap.
 • Leerders stap met aankoms by die volgende klas onmiddellik binne.
 • Stap altyd links - veral op die trappe waar leerders maklik kan seerkry.
 • Geen stampery, stoeiery of stotery tydens klaswisseling nie.
   

8.3 KLASKAMER

 • Huiswerk moet elke dag in die studiegids aangeteken word. 
 • Huiswerk moet elke dag deeglik by die huis voltooi word.
 • Handboeke, skrifte, take, toetse en skoolbenodigdhede moenie by die huis vergeet word nie. 
 • Klaskamerreëls moet gehoorsaam word. 
 • Geen briefies mag in die klas rondgestuur word nie. 
 • Wanneer afkondigings oor die interkom gedoen word, moet alle leerders stil wees en luister na wat gesê word. 
 • Staan op wanneer die skoolhoof die klaskamer binnekom en groet vriendelik. 

9. SKOOL - & SPEELTERREIN

9.1 Hou die skoolterrein netjies. Strooi van papiere en rommel is verbode. 
9.2 Leerders se speelplek gedurende pouses en voor skool is as volg: 
      Gr. 1: Die hok 
      Gr. 2 en 3: Netbalbane 
      Gr. 4, 5, 6 en 7: Rugbyveld 
9.3 Slegs graad 1-leerders mag op die klimraam speel.
9.4 Geen hardlopery op die stoepe, trappe of pawiljoen nie. 
9.5 Geen balspele op die stoepe of naby vensters nie. 
9.6 Gooi van klippe of kluite is verbode. 
9.7 Skaatsplanke, rolskaatse en skopfietse word nie toegelaat nie. 
9.8 Geen leerders mag deur hulle ouers binne die skoolterrein afgelaai word nie. 
9.9 Fietsry op die skoolterrein is verbode - fietse moet gestoot word en in die    fietsloods gebêre word. 
9.10 In die middae word geen leerder wat nié aan die naskoolsentrum verbonde is in die naskoolarea toegelaat nie. 
9.11 Geen spelery naby motors, of beskadiging van motors word toegelaat nie. 
9.12 Geen leerders word op die tennisbane toegelaat sonder die toesig van 'n onderwyser of afrigter nie. Indien leerders na-ure van die tennisbane gebruik wil maak, moet hulle toestemming by die skoolfaktotum verkry. Slegs leerders van ons skool en ons skool se ouers mag die tennisbane gebruik. Tekkies moet op die tennisbaan gedra word. 
9.13 Geen leerder mag deur waterspreiers hardloop of aan die spreiers of tuingereedskap peuter nie. 
9.14 Geen skooltoerusting mag van die terrein verwyder word nie. 
9.15 Alle leerders moet ten alle tye die verkeersreëls gehoorsaam en van skolierpatrollie-oorgange gebruik maak.

10. GEBOUE EN SKOOLTOERUSTING

10.1 Geen leerder mag in ‘n klaslokaal of in die saal wees sonder toestemming of toesig van ‘n onderwyser nie.
10.2 Geen leerder mag op die skoolbanke of skoolmure skryf, teken of verf nie.
10.3 Hou kleedkamers skoon en netjies. Toilette en wasbakke mag nie verstop of beskadig word nie.
10.4 Geen leerder mag aan brandblussers, skakelborde, kameras of elektriese installasies peuter nie. 
10.5 Geen leerder mag aan ander leerders se sluitkassies peuter nie. 
10.6 Enige skade wat aan die skoolgebou of toerusting aangerig word (soos vensterruite wat gebreek word ens.) sal op die leerder se onkoste herstel word. Die skool laat dit herstel en stuur die rekening aan die leerders se ouers. 
10.7 Die ontvangsportaal mag nie deur leerders as ‘n deurgang gebruik word nie. 
10.8 Handboeke moet netjies oorgetrek wees, goed opgepas word en aan die einde van die jaar in 'n goeie toestand by die klasonderwyser ingehandig word. 
10.9 Mediasentrumboeke moet goed opgepas en betyds teruggegee word. 
10.10 Handboeke en mediasentrumboeke wat verlore of beskadig raak, moet deur die leerder betaal word. 
10.11 Leerders wat verhuis, moet alle handboeke en mediasentrumboeke inhandig en 'n LP 18(b) voltooi wat deur die onderwysers geteken moet word. Alle skrifte van so 'n leerder moet deur die skoolhoof of adjunkhoof geteken word, voordat die leerder die skool verlaat. 

11. KOMMUNIKASIE MET OUERS

11.1 Indien leerders se woonadres of hulle ouers se telefoonnommers verander, moet hulle die voogonderwyser onmiddellik daarvan inlig.
11.2 Leerders moet hulle huiswerk, toetse, vorderingsverslae en ander briewe aan hulle ouers gee om te teken en dit terugbring skool toe. 
11.3 Geen leerders mag hulle ouers voor skool, gedurende pouses of ná skool van die skooltelefoon af bel, sonder toestemming van die klasonderwyser nie.