MAANDELIKSE POLL

Hoe bevind u ons nuwe webtuiste?
Interessante ontwerp, vloeiende interaksie en gebruikersvriendelik.
Baie gebruikersvriendelik en maklik om te gebruik.
Oorweldigend en te veel inligting.

maak toe 

Skoolreëls

LAERSKOOL PROTEAPARK SKOOLREËLS

1. SKOOLBESOEK:

1.1 SKOOLURE
GRAAD R: Maandag tot Vrydag: 07:15-12:30

GRAAD 1-2: Maandag tot Vrydag: 07:15-12:45. 
GRAAD 3: Maandag tot Vrydag: 07:15-13:00. 
GRAAD 4-7: Maandag tot Vrydag: 07:15-13:30. 
1.2 Leerders moet betyds wees vir skool en buitemuurse aktiwiteite. 
1.3 Laatkommers: meld eers aan by kantoor, sodat dit aangeteken word. Indien laat op Maandae, gaan saal binne.
1.4 Geen leerder mag die skoolterrein tydens skoolure verlaat sonder die toestemming van die skoolhoof of adjunkhoof nie. Indien ouers hul kinders gedurende skoolure kom afhaal, moet 'n LP3 by die kantoor voltooi word. Enige ander persone, anders as eie ouers, wat kinders gedurende skoolure kom haal, moet 'n toestemmingsbrief van die ouer by die kantoor toon. 
1.5 Ná skool moet alle leerders wat nie vir aktiwiteite agterbly nie, so spoedig moontlik huis toe gaan. Leerders wat op hulle ouers en ander persone wag, moet dit binne die skoolterrein in die wagarea doen. 

2. AFWESIGHEID:

2.1 Leerders mag slegs weens siekte of ‘n grondige rede van die skool of buitemuurse aktiwiteite afwesig wees. Ouers wat leerders vir verlof of enige ander dringende saak uit die skool wil neem, moet die skoolhoof skriftelik in kennis stel. 
2.2 ‘n Leerder wat afwesig was, moet op die eerste dag wat hy/sy weer die skool besoek ‘n brief van sy ouers bring waar ‘n rede vir afwesigheid aangedui word. Die brief moet gedurende voogperiode aan die voog-onderwyser gegee word.
3 Indien ‘n leerder langer as 2 dae afwesig is, of afwesig is vir toets of eksamen, moet ‘n doktersertifikaat by die voogonderwyser ingehandig word.
2.4 Indien ‘n leerder gedurende skoolure beseer of siek word, moet dit onmiddellik by die kantoor aangemeld word. So ‘n leerder mag slegs met die ouers se skriftelike toestemming by die skool gehaal word deur iemand anders as die ouers. Dié persoon sal dan ook die LP3 voltooi. 
2.5 Geen leerder mag self huis toe bel en sê dat hy/sy siek is nie. 

3. SKOOLDRAG & PERSOONLIKE VOORKOMS

3.1 SKOOLDRAG 
Skooldrag is verpligtend vir alle deelnemers én toeskouers tydens funksies, byeenkomste en uitstappies wat by ons skool of ander skole of plekke aangebied word. 

A. Graad 1-3

Somersdrag: 
· Parkiehemp 
· Parkiebroek 
· Sonder skoene OF met swart skoolskoene en kort blou skoolkouse. 

Wintersdrag: 
· Parkiehemp 
· Sweetpakbaadjie en sweetpakbroek. 
· Blou skoolkouse en swart skoolskoene. 
· Blou skooltrui onder sweetpakbaadjie. 

B. Graad 4-7 

Somersdrag 

DOGTERS 
· Skoolrok( Lengte: 4 vingers bo knie ) 
· Blou skoolkouse en swart skoolskoene. 
· Blou skool “ski-pants”(verpligtend). 

SEUNS 
· Grys hemp 
· Kort/lang grys broek. 
· Lang grys skoolkouse en swart skoolskoene.

Wintersdrag 

DOGTERS 
· Skoolrok (Lengte: 4 vingers bo knie ) 
· Blou skooltrui, skoolbaadjie of leierbaadjie. 
· Lang blou skoolkouse of dik lang sykouse (tights). 
· Swart skoolskoene. 
· Blou skooltrui onder sweetpakbaadjie. 
OF 
· Parkiehemp 
· Sweetpakbaadjie en broek 
· Blou skoolkouse en swart skoolskoene. 
· Blou skooltrui onder sweetpakbaadjie. 

SEUNS 
· Grys hemp met lang grys broek. 
· Blou skooltrui, skoolbaadjie of leierbaadjie. 
· Lang grys skoolkouse. 
· Swart skoolskoene. 
OF 
· Grys hemp 
· Sweetpakbaadjie en broek. 
· Blou skoolkouse en swart skoolskoene. 
· Blou skooltrui onder sweetpakbaadjie. 

Let wel: Sweetpakbaadjie mag nie saam met formele klere gedra word nie en formele skoolbaadjie mag nie saam met sweetpak gedra word nie. Alle leerlinge mag die skoolbaadjie dra, die leiers se baadjie het net ‘n ander wapen. 

Slegs swart skoolskoene mag gedra word. 

LO “Group" : Gr. 4-7 trek Parkiehemde en Parkiebroeke aan skool toe op die dag wat hulle “Group” het. Geen skoene of tekkies nie – kaalvoet. 

VRYDAE
Die leerders wat Provinsiale of Nasionale klere in ‘n aktiwiteit verwerf het, mag Vrydae hulle Provinsiale of Nasionale klere aantrek. Dit moet volledig as 'n geheel aangetrek word, bv. volledige Nasionale of Provinsiale sweetpak en nie net die Provinsiale of Nasionale baadjie by die skoolklere nie. 

3.2 Alle skoolklere en -tasse moet duidelik gemerk wees. 
3.3 Verlore klere en goedere kan by die kantoor afgehaal word. 
3.4 Geen grimering, insluitend "lip gloss" word toegelaat nie. 
3.5 Geen naellak word toegelaat nie. (Vingers en tone) 
3.6 Geen tattoëermerke word toegelaat nie. 
3.7 Juwele: 

 • Slegs polshorlosies word toegelaat. 
 • Ringe: slegs dogters mag ringe dra en dit moet 'n seëlring wees.
 • Oorbelle: Slegs dogters mag oorbelle dra. Slegs gladde goue of silwer oorringetjies van 12 mm. of kleiner in deursnee, sonder enige motiewe op; of balletjie (studs) van goud of silwer word toegelaat. Ook net een per oor. Geen pêrels of ander kleure oorbelle nie! 

3.8 Naeltjieringe, neusringe, toonringe, hangertjies of enige ander juwele is verbode 
3.9 Hare: 

 • Indien hare vorentoe gekam word oor die voorkop, mag dit nie die wenkbroue raak nie. 
 • Geen vreemde haarstyle word toegelaat nie. (bv. "comb over" ens.)
 • Die hare mag nêrens toiingrig, punterig of in slierte hang nie. 
 • Geen haarjel of -mousse word toegelaat nie. 
 • Hare van seuns en dogters mag nie gekleur of permanent gegolf wees nie. 

Dogters: Hare wat aan die rokskraag raak word netjies vasgebind. Geen opgeskeerde snitte of lang kuiwe wat in oë hang word toegelaat nie. Haarlinte, rekkies, bolletjies, knippies en haarbande in die skoolkleure mag gedra word. (Wit, rooi, donkerblou en geel.) Geen blommetjies of blommetjie-haarbande word toegelaat nie.

Seuns: Hare moet kort en netjies wees. Direk om die ore moet dit skoon geknip wees. Die nek moet skoon geknip wees vir ten minste 3 cm. bokant die kraag. Hare mag nie korter as ‘n nr. 3-kammetjie geskeer wees nie. Indien hare geskeer word, mag ‘n lang kuif nie daarby gedra word nie. 

4. GEDRAG

Die volgende gedrag en voorwerpe is verbode by die skool asook tydens alle skoolaktiwiteite: 

 • Bakleiery, stotery, stoeiery, stampery, afknouery of omkopery. 
 • Dreig van ander leerders. 
 • Skiet van rekkies, blaaspypies en speel met skerp. gevaarlike speelgoed wat ander mense kan beseer. 
 • Enige wapens wat ander mense kan beseer. 
 • MP3 spelers, playstations, PSP, IPads en IPods. 
 • Smart watches.
 • Selfone. GEEN selfone mag skool toe gebring word nie. Selfone wat by leerders gevind word, sal gekonfiskeer word tot aan die einde van die skooljaar. Leerders wat om een of ander rede selfone by hulle moet hê, moet 'n skriftelike toestemmingsbrief vanaf die Dissiplinêre Departementshoof. mnr. Denzil Deacon, kry.
 • Tablette mag skool toe gebring word vir gebruik in die klas, mits 'n toestemmingsbrief verkry is by mnr. Denzil Deacon.
 • Pornografiese of ander erotiese boeke of prente. 
 • Sigarette. 
 • Alkohol. 
 • Dwelmmiddels (insluitend dagga in enige vorm)
 • Vloekwoorde, vuil taal, lelike praatjies en skinderstories, haatspraak en beledigende taal.
 • Spot van ander leerders en gee van byname.
 • Kougom.
 • Etery in die klaskamer, saal of op die stoepe of aantreepunt.
 • Balle of ander speelgoed in die klaskamer.
 • Steel van ander se eiendom.
 • Wegsteek van ander se eiendom.
 • Immorele gedrag en Godslastering.
 • Rassisme. 
 • Vervalsing van hantekeninge of dokumente.
 • Kullery in 'n toets of eksamen.
 • Afskryf/afkyk van huiswerk.
 • Oneerliheid. 
 • Skending van ander mense se regte.
 • Ongehoorsaamheid aan leerderleiers se redelike opdragte. 
 • Leerders moet goeie maniere hê en hulle onberispelik gedra.
 • Toon respek vir onderwysers, ander volwassenes, mede-leerders en hulle eiendom.
 • Groet die onderwysers by wie jy verbyloop vriendelik en met respek.
 • Leerderleiers moet te alle tye volgens die gedragskode vir leerderleiers optree. 

5. DISSIPLINE BY AANTREEPUNT

5.1 Voor skool en gedurende pouses word alle tasse op die aantreepunt geplaas. 
5.2 Wanneer die skoolklok lui aan die begin van die skooldag en ná pouses, moet leerders so vinnig moontlik na die aantreepunt beweeg. 
5.3 Tree in die oggende aan in klasverband van klein na groot. Elke voogonderwyser tree by die klas aan. Wanneer die klok lui ná pouse, gaan haal leerders hulle tasse op die aantreepunt, en beweeg dan klas toe.
5.4 Geen geselsery of etery op aantreepunt nie. 

6. DISSIPLINE TYDENS KLASWISSELING

6.1 Leerder moet in klasverband in netjiese tye stap.
6.2 Wanneer die klas ‘n lokaal verlaat is daar drie bevele en handelinge wat gehoorsaam moet word: (i) Pak weg (ii) Staan en tree aan (iii) Stap.
6.3 Leerders stap met aankoms by die volgende klas onmiddellik binne, of staan buite in 'n netjiese ry, na gelang van die spesifieke onderwyser se reëlingGr..
6.4 Stap altyd links - veral op die trappe waar leerders maklik kan seerkry.
6.5 Geen stampery, stoeiery of stotery tydens klaswisseling nie.
 

7. AKADEMIE EN KLASKAMERDISSIPLINE

7.1 Huiswerk moet elke dag in die studiegids (gr. 4-7) aangeteken word. 
7.2 Huiswerk moet elke dag deeglik by die huis voltooi word.
7.3 Ouers moet in die studiegids teken dat die huiswerk gedoen is. 
7.4 Handboeke, skrifte, take, toetse en skoolbenodigdhede moenie by die huis vergeet word nie. 
7.5 Klaskamerreëls moet gehoorsaam word. 
7.6 Geen briefies mag in die klas rondgestuur word nie. 
7.7 Wanneer afkondigings oor die interkom gedoen word, moet alle leerders stil wees en luister. 
7.8 Staan op wanneer die skoolhoof of adjunkhoof die klaskamer binnekom en groet vriendelik. 

8. SKOOL - & SPEELTERREIN

8.1 Hou die skoolterrein netjies. Strooi van papiere en rommel is verbode. 
8.2 Leerders se speelplek gedurende pouses en voor skool is as volg: 
      Gr. 1: Die hok 
      Gr. 2 en 3: Netbalbane 
      Gr. 4, 5, 6 en 7: Rugbyveld 
8.3 Slegs graad 1-leerders mag op die klimraam speel.
8.4 Geen hardlopery op die stoepe, trappe of pawiljoen nie. 
8.5 Geen balspele op die stoepe of naby vensters nie. 
8.6 Gooi van klippe of kluite is verbode. 
8.7 Skaatsplanke, rolskaatse en skopfietse word nie toegelaat nie. 
8.8 Geen leerders mag deur hulle ouers binne die skoolterrein afgelaai word nie. 
8.9 Fietsry op die skoolterrein is verbode - fietse moet gestoot word en in die fietsloods gebêre word. 
8.10 In die middae word geen leerder wat nié aan die naskoolsentrum verbonde is in die naskoolarea toegelaat nie. 
8.11 Geen spelery naby motors, of beskadiging van motors word toegelaat nie. 
8.12 Geen leerders word op die tennisbane toegelaat sonder die toesig van 'n onderwyser of afrigter nie. Indien leerders na-ure van die tennisbane gebruik wil maak, moet hulle toestemming by die terreinbestuurder, mnr. Koos Steyn, kry. Slegs leerders van ons skool en ons skool se ouers mag die tennisbane gebruik. Tekkies moet op die tennisbaan gedra word. 
8.13 Geen leerder mag deur waterspreiers hardloop of aan die spreiers of tuingereedskap peuter nie. 
8.14 Geen skooltoerusting mag van die terrein verwyder word nie. 
8.15 ALLE LEERDERS MOET TE ALLE TYE ALLE VERKEERSREËLS GEHOORSAAM EN VAN DIE SKOLIERPATROLLIE-OORGANGE GEBRUIK MAAK.

9. GEBOUE EN SKOOLTOERUSTING

9.1 Geen leerder mag in ‘n klaslokaal of in die saal wees sonder toestemming of toesig van ‘n onderwyser nie.
9.2 Geen leerder mag op die skoolbanke of skoolmure skryf, teken of verf nie.
9.3 Hou kleedkamers skoon en netjies. Toilette en wasbakke mag nie verstop of beskadig word nie.
9.4 Geen leerder mag aan brandblussers, skakelborde, kameras of elektriese installasies peuter nie. 
9.5 Geen leerder mag aan ander leerders se sluitkassies peuter nie. 
9.6 Enige skade wat aan die skoolgebou of toerusting aangerig word (soos vensterruite wat gebreek word ens.) sal op die leerder se onkoste herstel word. Die skool laat dit herstel en stuur die rekening aan die leerders se ouers. 
9.7 Die ontvangsportaal mag nie deur leerders as ‘n deurgang gebruik word nie. 
9.8 Handboeke moet netjies oorgetrek wees, goed opgepas word en aan die einde van die jaar in 'n goeie toestand by die vakonderwyser ingehandig word. 
9.9 Mediasentrumboeke moet goed opgepas en betyds teruggegee word. 
9.10 Handboeke en mediasentrumboeke wat verlore of beskadig raak, moet deur die leerder betaal word. 
9.11 Leerders wat verhuis, moet alle handboeke en mediasentrumboeke inhandig en 'n LP 18(b) voltooi wat deur die onderwysers geteken moet word. Alle skrifte van so 'n leerder moet deur die skoolhoof of adjunkhoof geteken word, voordat die leerder die skool verlaat. 

10. KOMMUNIKASIE MET OUERS

10.1 Indien leerders se woonadres of hulle ouers se telefoonnommers verander, moet hulle die voogonderwyser onmiddellik daarvan inlig.
10.2 Leerders moet die skoolrekeningstate aan hulle ouers gee.
10.3 Leerders moet hulle huiswerk, toetse, vorderingsverslae en ander briewe aan hulle ouers gee om te teken en dit terugbring skool toe. 
10.4 Geen leerders mag hulle ouers voor skool, gedurende pouses of ná skool van die skooltelefoon af bel, sonder toestemming van die klasonderwyser nie.