MAANDELIKSE POLL

Hoe bevind u ons nuwe webtuiste?
Interessante ontwerp, vloeiende interaksie en gebruikersvriendelik.
Baie gebruikersvriendelik en maklik om te gebruik.
Oorweldigend en te veel inligting.

maak toe 

Skooldrag

SKOOLDRAG TE KOOP BY:

  • Bezmans, Von Wiellighstraat 55A. Tel. (014) 592 6327.
  • She Sport & Schoolwear, Escomstraat 14. Tel. (014) 597 1861.
  • Professional Schoolwear, Steenstraat 53. Tel. 083 661 5233.
  • Fast Print, Mbekistraat 160. Tel. 014 592 3744. 

 

TWEEDEHANDSE SKOOLKLERE: word slegs gedurende POUSES verkoop.

Ouers kan sélf kom koop, of u kind stuur om aan te pas en te betaal. Grondslagfase-leerders se ouers kan ‘n briefie vir juffrou skryf, en sy sal die kind stuur om te gaan koop.
Pousetye is as volg: (Bel asb. eers die kantoor en maak seker van die tye, want die dae word in uitsonderlike gevalle geruil.) 

Maandae + Donderdae: 09:23 tot 09:38 en 11:25 tot 11:40.
Dinsdae + Vrydae: 08:58 tot 09:13 en 11:12 tot 11:27.
Woensdae: 08:57 tot 09:12 en 11:05 tot 11:35.

 

PARKIEBEURSIES TE KOOP BY FINANSIëLE KANTOOR @R50: