MAANDELIKSE POLL

Hoe bevind u ons nuwe webtuiste?
Interessante ontwerp, vloeiende interaksie en gebruikersvriendelik.
Baie gebruikersvriendelik en maklik om te gebruik.
Oorweldigend en te veel inligting.

maak toe 

Nuusbriewe

PP 36/2017, 23 November 2017  
Hierdie is die laaste brief vir die jaar en die hoof, beheerliggaam en skoolbestuur bedank elke onderwyser en ouer vir ‘n jaar se gewaardeerde insette en betrokkenheid! Dit was ‘n voorreg om saam met soveel lojale ouers in ‘n span te werk. Aan al die graad 7-leerders wens ons voorspoed toe vir die Hoërskool. Hou Parkies se naam hoog!
Mag hierdie Kerstyd vir elke ouer en leerder vrede en vreugde inhou. Geniet u vakansie en rus heerlik uit. Vir dié wat die langpad aandurf, veilig reis. Ons sien u weer op Woensdag, 17 Januarie 2018.
FORMELE ASSESSERING:
· GRAAD 1-5 EINDIG OP DINSDAG, 28 NOVEMBER.
· GRAAD 7 EINDIG OP WOENSDAG, 29 NOVEMBER.
· GRAAD 6 EINDIG OP DONDERDAG, 30 NOVEMBER.
VERDERE REËLINGS:
1. LEERDERS WORD NIE AFWESIG GEMERK NADAT HULLE DIE LAASTE ASSESSERING AFGEHANDEL HET NIE. 
2. VORDERINGSVERSLAE KAN AFGEHAAL WORD OP WOENSDAG, 6 DESEMBER 2017 TUSSEN 08:00 EN 09:00.
3. Die NASKOOLSENTRUM sluit op Woensdag, 6 Desember 2017 om 10:00 vir die vakansie.
 
DAGBOEK:
Donderdag, 23 November 
· Gr. 4& 5: geen vraestel
· Gr. 6 Eksamen: Engels (Taal & begrip)
· Gr. 7 Eksamen: Wiskunde
· Borgefunksie, lapa, 18:00
Vrydag, 24 November 
· Opening op aantreepunt: Shaun van Rooyen
· Gr. 4-5 Eksamen: SW-Geskiedenis
· Gr. 6 Eksamen: SW-Geskiedenis & Engels (Skryf)
· Gr. 7 Eksamen: SW-Geskiedenis
Saterdag, 25 November 
· SAJCC skaakoefening, kamer 5, 08:00
Sondag, 26 November
· Verjaarsdag: mev. Janine van Niekerk
Maandag, 27 November 
· Boodskap van die week: Nicole Welthagen
· Parkie-ouer gebedsgroep, lapa, 07:15-08:15
· Gr. 4-5 Eksamen: Engels
· Gr. 6 Eksamen: NW/Teg
· Gr. 7 Eksamen: Kuns & Kultuur
· SAJCC skaakoefening, kamer 5, 14:00-16:00
· Verjaarsdae: mev. Yvette Enslin & mev. Marizanne Kruger
Dinsdag, 28 November 
· Afsluiting in saal – seniors, 07:30
· Afsluiting in saal – juniors, 08:15
· Gr. 4-5 Eksamen: LO
· Gr. 6 Eksamen: Afrikaans (Taal & begrip)
· Gr. 7 Eksamen: Tegnologie
· Leierrade afsluiting, sportveld, 12:00-14:00
· CMaths, gr. R-Tarentaalklas, 12:45
Woensdag, 29 November 
· Opening op aantreepunt: Cathleen Engelbrecht
· Gr. 6 Eksamen: SW: Geografie
· Gr. 7 Eksamen: LO
· CMaths, gr. R-Tarentaalklas, 12:45
Donderdag, 30 November 
· Gr. 7 afskeid “Valley of the Waves”, 07:00
· Gr. 6 Eksamen: Afrikaans (Skryf)
 
1. WAGAREA BY SWARTBOSLAANHEK: leerders wat na skool in die wagarea op hulle ouers wag, mag slegs tot 12:15 daar bly. Daar is nie onderwysertoesig ná 12:15 nie. Indien ouers om 12:15 nog nie opgedaag het nie, MOET leerders terugkeer na hulle wagklasse waar ouers hulle dan moet kom afhaal voor of tot 13:30. Dankie vir u samewerking om ons kinders veilig te hou!
 
2. HOOFLEIERS EN DAGBESTUUR VIR 2018: Baie geluk aan al die leerders en hulle ouers!
HOOFLEIERS:
· Hoofdogter: Anja Oosthuizen
· Hoofseun: Henco Pieterse
· Onderhoofseun: Schalk Pienaar
· Onderhoofdogter: Daniell Coetzee
DAGBESTUUR:
1. Eliané Burger
2. Reghard Cloete
3. Sumarie de Wet
4. Annique Delport
5. Elsche Führi
6. Zandré Grové
7. Ewald Kruger
8. Anke Pienaar
9. Estian Pieterse
10. Tian Potgieter
11. Michaela van Vuuren
12. Heinrich van Wyk
 
3. ATLETIEK- & RUGBYOEFENING GEDURENDE EKSAMEN:
ATLETIEK: Gr. R-6: laaste oefening op Donderdag, 23 November.
RUGBY
· JUNIORS: (Gr. 2-3) Maandae & Woensdae, 12:00-13:00
· SENIORS: (Gr. 4-6) Maandae & Woensdae, 13:00-14:00
Onthou om sportklere en sonbrandroom in te pak!
 
4. 2017 LEIERRADE-AFSLUITING vind plaas op Dinsdag, 28 November van 12:00-14:00 op die sportveld. Bring swemklere saam! Snoepie sal oop wees.
 
5. 100 % SKOOLBESOEK SERTIFIKATE: word uitgedeel op Dinsdag, 28 November 2017 tydens die afsluiting in die saal.
 
6. ONS NEEM AFSKEID: ons beste wense vergesel juf. Rosandri Lubbe en juf. Melisa Nesbitt wat hierdie jaar afstudeer en poste by ander skole gaan beklee. Ons vertrou dat die kennis wat julle as studente by Proteapark opgedoen het, julle deeglik toegerus het vir ‘n gelukkige en suksesvolle loopbaan! Ons sê ook totsiens aan mnr. Jonty Pawson wat ‘n betrekking by ‘n buite maatskappy aanvaar het, en wens hom baie voorspoed toe. 
 
Dan spesiaal aan juf. Heike Ras wat ná 39 jaar uittree as ‘n merkwaardige opvoeder. Groot dankie vir diep spore getrap in honderde jong lewentjies. Ons gun Juffrou ‘n rustige, vredevolle en geseënde aftrede!
 
7. VERKEERSTEKENS OM DIE SKOOL: uit die geledere van die ouers het daar ‘n versoek gekom dat die verkeerstrepe in die strate om die skool gedurende Desembermaand oorgeverf word en die verkeerstekens vervang word. Die koste daaraan verbonde beloop tussen R12 000 en R15 000. Indien enige ouer bereid is om ‘n donasie hiervoor te gee, kontak asseblief vir mnr. Herman de Beer by die skool.  
 
8. SKOOLGELD 2018: ONS MOEDIG OUERS AAN OM SKOOLGELD PER DEBIETORDER OF EFT TE VEREFFEN. DIT IS VEILIGER VIR ONS KINDERS WANNEER MENSE WEET DAT DAAR NIE MET KONTANT GEWERK WORD BY DIE SKOOL NIE. Baie dankie vir u samewerking!
Januarie se skoolgeld kan nou reeds inbetaal word. Onthou: skoolgeld is vooruitbetaalbaar. U betaal dus aan die einde van Januarie reeds Februarie se geld. 
Graad R: Januarie skoolgeld: R2500.00 per kind. 
Graad 1-7: Januarie skoolgeld R1770.00 per kind. 
BANKBESONDERHEDE:
· Laerskool Proteapark
· NEDBANK
· Rek.no. 149 603 9165
· Takkode: 149 642
· Verwysing: leerder se naam, van en graad, of rekeningnommer
· E-pos na krediteure@lsproteapark.co.za
 
9. REVUE FOTO’S OP CD: bevat meer as 1000 foto’s! Te koop @R100. Addisionele bestellings @R25 per foto. Laaste kans om te bestel by voogonderwysers. Bestellings sluit 30 November 2017.
 
10. PERSONEELVERJAARSDAE IN DIE VAKANSIE
· 15 Desember: mev. Marietjie le Roux en mev. Marietjie vd Westhuizen (terapeut)
· 19 Desember mev. Suzaan Viljoen (student)
· 22 Desember: mnr. Henk Pieterse
· 26 Desember: mev. Pitta Bosman
 
11. BARBIEPOPKLERE TE KOOP: skakel 083 520 8934.
 
 
Mnr. H. Pieterse (Hoof)             
Mev. I. Visser (Adjunkhoof)  
Mnr. D. Deacon (Adjunkhoof)