MAANDELIKSE POLL

Hoe bevind u ons nuwe webtuiste?
Interessante ontwerp, vloeiende interaksie en gebruikersvriendelik.
Baie gebruikersvriendelik en maklik om te gebruik.
Oorweldigend en te veel inligting.

maak toe 

COVID-19 VEILIGHEID

 

COVID-19 BELEID

Die Covid 19-pandemie gaan vir nog ‘n geruime tyd ‘n bepalende faktor wees in ons lewens. Ons optrede in die “nuwe normaal” gaan radikaal van die verlede verskil. Laerskool Proteapark het ‘n verantwoordelikheid teenoor leerders en personeel om die skool en fasiliteite so Coronavirusvry en –veilig as moontlik te hou. Ons het daarby ook ‘n verantwoordelikheid teenoor ons gesinslede om Covid-19 vry te bly. Ons moet sover moontlik verseker en voorsorg tref dat daar geen leerder-tot-leerder, leerder-tot-personeel en personeel-tot-personeel-oordrag plaasvind nie. Ons kan slegs in hierdie doelwit slaag indien alle maatreëls wat ingestel is by die skool nagekom en regtens afgedwing word.

Hierdie handleiding is van toepassing op alle personeel en leerders van die skool, asook besoekers aan Laerskool Proteapark.

Alle personeel en leerders moet opleiding ontvang in Covid-19-veiligheid. Hierdie handleiding bevat die nodige materiaal. Tye van opleidingsessies moet noukeurig aangeteken word en presensie moet gehou word.

1. KEN DIE FEITE VAN COVID-

​1.1 Hoe word mense geïnfekteer?

 • Fisiese kontak met spoegdruppels van geïnfekteerde persoon bv. hoes, nies, praat, deel van eetgerei en oppervlaktes waar virus kan oorleef vir tot 72 uur lank.
 • Niemand weet of hy die virus dra nie, selfs nie eens die geïnfekteerde persoon nie, totdat hy gediagnoseer word. (Kan tussen 5-14 dae neem.) Hanteer dus almal asof hy/sy die virus onder lede het. Hanteer ook almal só asof jý die virus het. Meeste van ons kinders behoort asimptomaties te wees.
 • Hou dus altyd sosiale afstand.
 • Speeksel van siek persoon kan aan jou liggaam kom:
 • Moet dus nie aan gesig vat nie (oë, neus, mond.) Daarom die dra van gesigsmaskers.
 • Moenie onnodig aan vreemde voorwerpe vat nie – maat se eiendom, deurhandvatsels, toiletspoelmeganismes, krane ens.

​1.2 Simptome:

 • Droë hoes
 • Verkouesimptome
 • Koors
 • Kortasem of haal moeilik asem
 • Seer lyf
 • Opgooi
 • Seerkeel
 • Rooi oë
 • Geen smaak of reuk
 • Diarree
 • Duiseligheid
 • Moegheid

​1.3 Fopnuus

 • Teen die wet om enige fopnuus m.b.t. Covid-19 te versprei.

 

2. BASIESE BEGINSELS OM VERSPREIDING TE BEPERK

1. Skool moet higiëne-maatreëls afdwing:

 • Voldoende wasfasiliteite met seep, lopende water en afdroogmateriaal.
 • Was hande na ete, kleedkamer besoek, neus geblaas het of aan vreemde voorwerp gevat het. Aanhangsel B.
 • Handreiniger in elke lokaal en by toegangshekke. Alle ontsmettingsmiddels moet gemerk wees met die korrekte minimum MSDS-inligting. (“Medical Safety Data Sheet”)
 • Ontsmetting van oppervlaktes in klasse, kantore en ander ruimtes op daaglikse basis.
 • Hoes/nies in buig van arm, gooi snesie in asblik as neus geblaas.
 • Was hande na ete, kleedkamers besoek, neus geblaas het of aan items gevat het.
 • Moenie aan gesig vat nie,. 

2. Dwing sosiale afstand van 1.5m af tussen individue.

3. Alle personeel, leerders en besoekers moet gesigsmaskers dra. Bespreek/wys/opleidingsvideo: korrekte opsit, afhaal en versorging van maskers. Aanhangsel A.

4. Alle leerders, personeel en besoekers se temperatuur moet gemeet word voor toelating by skool met infrarooi termometer. Daar moet akkuraat boek gehou word van temperatuur. (Aparte lyste vir leerders en personeel.)

3. Toegangshekke- aanvang en sluiting van skooldag

3.1Toegangshekke open soggens om 07:45. (Voor hekke ‘n wagruimte – kolle 1,5m uitmekaar terwyl wag.)

 • Gebruik slegs Hek no. 8 by Netbalbane vir eerste twee grade gr. 6/7. Sal daarna nuwe planne bekendmaak.
 • Aflaai en ry by aflaaisone: toesig sal gereël word, geen ouer klim uit nie.​ 

3.2. Skoolhekke sluit weer om 08:00. Gebruik dan kantoor vir toegang tot skool. 

3.3 Toegangshekke open in middae soos wat grade uitkom- verantwoordelike onderwyser sluit oop en toe. Slegs vir leerders om skool te verlaat.

 • Gebruik slegs hek no. 8 vir eerste twee grade, gr. 6/7. ​

3.4. Skoolhekke sluit in middae vir leerders 30 min. nadat skool uitgekom het. Geen leerder sal daarna op terrein toegelaat word nie, uitgesluit dié onder persoonlike toesig soos vooraf gereël.

4. VERANTWOORDELIKHEDE EN PLIGTE VAN VERSKILLENDE ROLSPELERS

 1. SKOOLBESTUUR  

1.1 Veiligheid en higiëne

 • Aankoop van veiligheidstoerusting, seep, handskoene, saniteerders, hande afdroogmateriaal, maskers vir personeel, werkers en leerders (een gratis), maskers om te verkoop in kantoor.  
 • Installeer genoeg handewasstasies en voorsien seep.
 • Handontsmettingsmiddels by alle ingange, badkamers, personeelkamer en snoepie.
 • Opstel van rooster vir ontsmetting en skoonmaak van badkamers.
 • Ontsmetting van fasiliteite op deurlopende basis, kontrole.
 • Plakkate by wasfasiliteite, badkamer en ander plekke. Moedig gesonde higiëne aan.
 • Gebruik skoolplan en dui alle punte daarop aan vir kontrole van
 • Reël vir maak van opleidingsvideo.

1.2 Afwesighede

 • Monitor daagliks voor 09:00.
 • Stel departement in kennis van abnormale getal afwesighede weens Covid-verwante simptome. 

1.3 Kontrolelys vir daaglikse monitering

 • Seep, afdroogmateriaal, water.
 • Hand ontsmettingsmiddels in klasse, kleedkamers, personeelkamer, kantore, werkswinkels, ingange tot skool.
 • Daaglikse ontsmetting van werksoppervlaktes.
 • Gereelde ontsmetting van kleedkamers- handvatsels, spoelmeganismes, terreinsitplekke en tafels: stel rooster op vir terrein. 
 • Voorsien voorgeskrewe veiligheidstoerusting vir terreinpersoneel.
 • Daaglikse verwydering van vullis. Asblikke moet altyd oop staan.
 • Monitor hoeveelhede seep en veiligheidstoerusting en bestel vroegtydig.

1.4 Jaar en kwartaalprogram

 • Herbeplan en pas aan by omstandighede.

1.5 Personeelvoorsiening

 • Personeel voltooi vraelys rakend mediese kondisie.
 • Personeel op kraamverlof.
 • Personeel swanger.
 • Personeel bo 60 jr.
 • Personeel langtermyn siekte of operasie.

1.6 Roosters

 • Akademies:
  • Verlengde skooldag.
  • Verskillende pousetye vir GSF en seniors.
  • Assesseringsbeplanning.
  • Herindeling van klasse – kleiner.
 • Terreindiens:
  • Minstens 3 personeellede per graad.
 • Badkamerdiens:
  • Beperk kleedkamers wat pouses gebruik word- een personeellid ​aan diens by kleedkamer, saam met skoonmaker.
 • Uitkomtye: verskillende tye en verskillende hekke vir grade. Sien leerders af by hekke en dienspunte op roete om sosiale afstand te monitor.

1.7 Toegang tot terrein

 • Kennisgewing buite hekke – geen toegang. Meld aan by kantoor. Slegs leerders mag hekke gebruik. Hekke sal slegs oopgemaak word wanneer betrokke graad onder toesig verdaag. 

1.8. Publieke-/busvervoer

 • Busse moet voor en na gebruik ontsmet word.
 • Slegs 70% passasiers mag vervoer word – alle nodige veiligheidmaatreëls geld.

1.9 Databasis

 • Ouers/leerders wat positief getoets is/was vir Covid-19.

1.10 Kontaknommers

 • Nasionale Departement van Gesondheid: 012 395 8000
 • Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes: 0800 029 999

​2. PERSONEEL

2.1 Motiveer en inspireer

 • Open uit Bybel, maak bemoeienis met leerders.
 • Kyk wie is afwesig, volg op indien herhaling voorkom.
 • Gesels oor siekte en frustrasies, motiveer en bemoedig.
 • Praat oor veiligheidsmaatreëls vir Covid-19 en voorkoming daarvan. Gee geleentheid vir vrae (speel video.)
 • Plakkate met positiewe slagspreuke tydens Covid-19 tydperk. Maak self of laat leerders help.
 • Verduidelik aan leerders dat dit niemand se skuld is as jy dit kry nie. Voorkom dat daar ‘n stigma aan siekte of besmette persoon gekoppel word. Praat oor spottery en boelie van leerders wat geïdentifiseer word om vir toetse te gaan.
 • Identifiseer leerders wat moontlik van ons terapeute se dienste kan gebruik maak, aanmelding NB!

2.2 Veiligheid en higiëne

 • Sien toe dat elke klas handsaniteerders het, vul voortdurend aan.
 • Elke klas moet handewasstasie hê.
 • Ontsmet werksoppervlakte, skakelaars, handvatsels soos nodig deur die loop van die dag.
 • Ontsmetting van werksoppervlakte (tafels, deurhandvatsels, oppervlaktes waaraan mense gereeld vat) eenmaal per dag. Personeel  hiervoor sal aangewys word op rooster.
 • Maak alle vensters en deure oop. Gordyne oop ten alle tye.
 • Plakkate in klas oor handewas, gesigmasker dra- oor neus en mond.
 • Hou toesig dat leerders nie apparaat deel nie.
 • Moet ten alle tye gesigmasker of plastiekskerm dra- oor neus en mond.

2.3 Sosiale afstand

 • Tafels en stoele moet 1.5m uitmekaar wees. Herorganiseer klas.
 • Merke 1,5m uitmekaar voor klasse op sement/plaveisel waar leerders aantree voor aanvang van klas.
 • Onderwyser-leerder afstand ook 1.5m ten alle tye.
 • Skep reëls vir ordelike instap en verdaag.
 • Geen mat – of apparaatwerk, benut ruimte vir tafels/stoele.
 • Inoefening van aantree, instap, sit en uitstap na hek en vir pouses.
 • Volg roetes soos aangedui deur veiligheidskomitee.

2.4 Afwesigheid

 • Bly tuis as jy siek is, volg kanale soos in verlede.
 • Akademiese beplanning vooruit.
 • Moet ten alle tye in klas wees.
 • Alle dienste soos per rooster moet nougeset en stiptelik uitgevoer word.

2.5 Akademie

 • Gebruik departementele voorskrifte en pas beplanning aan.
 • Beplan lesse sodat dit kan dien vir albei bane, leerders by skool asook by huis.
 • Neem met beplanning in ag dat onderwysers wissel en leerders in klas bly. Weet wat jy tot jou beskikking het in die bepaalde klaskamer.
 • Assesseringsbeplanning.
 • Geen leerder mag herhaal nie.
 • Gebruik tegnologie om tyd te bespaar: powerpoint en video’s.
 • Personeel wat nie klas gee nie, is op stoepe en help met toesig, beperk onnodige beweging.
 • Leerders mag nie onnodig uit klas gaan nie.
 • Beplan vooruit vir ten minste 4 weke indien grendelfase strenger word.

2.6 Terreindiens

 • Soggens 07:45, pouses en na skool vir 20 min nadat laaste graad uitgekom het. Rooster sal voorsien word.
 • Pouses: nie formele pouse nie, maar saam met graad (twee grade op ‘n keer.) Drink, ontspan in nie-lesperiode of roteer as leerders pouse het.
 • Kyk of ons aktiwiteite kan aanbied met sosiale afstand vir pouses?
 • Deeglike toesig by kleedkamers. Oefen beheer uit en verseker dat veiligheidsmaatreëls nagekom word.

2.7 Personeelvergaderings

 • Geen vergadering soggens nie. Meld dadelik aan by dienspunt.
 • Beplan aanlynvergaderings in kleingroepe.
 • Maak gebruik van whatsapp en personeel e-pos.

2.8 Graad/Vak en Fasevergaderings

 • Onder streng maatreëls, volgens Covid-19 regulasies.
 • Slegs kleingroepe nie groter as 10 nie, of aanlynvergaderings.​

2.9 Ontvangs van leerders en personeel voor aanvang van skooldag

 • Rooster vir personeel vir ontsmetting en skandering van leerders en personeel.

3. Administratiewe personeel- alle reëlings soos bo plus die volgende

 1. Ontsmet werksoppervlaktes en oppervlaktes waaraan gereeld gevat word- kantoorpersoneel hanteer self.
 2. Kolle 1,5m uitmekaar in wagareas, ontvangs, kassiere.
 3. Slegs 1 besoeker per kantoor per keer.
 4. Handontsmettingsmiddels beskikbaar, en moet gereeld gebruik word vir besoekers.
 5. Telefoon moet ontsmet word voor dit gebruik word deur ander persone, ontmoedig hierdie gebruik.
 6. Ontsmet of was hande elke keer as daar aan items gevat word anders as kantoortoerusting bv. Geld, lêers ens.
 7. Kantoor moet aan einde van dag ontsmet word voor nuwe dag begin.

4. LEERDERS

Toegangsbeheerstasie. By hek waar leerders terrein betree:

 • Moet met gesigsmasker terrein betree, personeel aan diens moet kyk dat dit korrek is.
 • Leerders moet met infrarooi termometer geskandeer word, voordat terrein betree word.
 • Leerders met hoë temperatuur word na wagarea geneem waar ouer geskakel word om hom/haar te kom afhaal.
 • Ouer voltooi vorm en ontvang pamflet met nodige instruksies waaraan voldoen moet word voordat leerder mag terugkeer skool toe.
 • Leerders beweeg deur sanitasiedrukgang. Leerlders moet hande ontsmet in die sanitasiedrukgang.
 • Toegangsbeheerstasie moet ook gereeld ontsmet word.
 • Hoe lyk dit by hek? Personeel aan diens vir sosiale afstand, personeel aan diens by wagarea met stoele vir leerders wie se temperatuur te hoog is. Merke op grond waar leerders in toue wag om in te kom, merke waar hulle moet staan om skandeer te word vir temperatuur, register by wagarea vir leerders wie se ouers hulle moet kom haal.
 • Leerders beweeg na aantreepunt (1,5m merke uitmekaar op blad.) Plaas tas en wag daar, personeel sal daar aan diens wees. Eerste dag versamel leerders op pawiljoen - elke derde ry en 2m uitmekaar, personeel sal hier op diens wees.

Veiligheid en higiëne

 • Hande was met seep en water en afdroog voordat daar geëet word,   na afloop van besoek aan kleedkamers en wanneer gevat is aan enige eiendom wat nie aan jou behoort nie. Hande kan gewas word in kleedkamers of spesiaal ingerigte handewasstasies.
 • Handontsmettingsmiddels is beskikbaar in alle locale. Onderwysers beheer dit. Leerders kan egter enige tyd daarvan gebruik maak. Ontsmet met inkom en uitgaan.
 • Handontsmettingsmiddels ook in kleedkamer, alhoewel dit nie die was van hande vervang nie.
 • Dra van gesigsmasker ten alle tye; mag nie aan gesig vat nie.
 • Deel nie apparaat of eet- en drinkgoed nie.
 • Geen verjaarsdagpartytjies nie - risko met pakkies eetgoed.
 • Bring rolletjie toiletpapier vir blaas van neus, nies of vat aan voorwerpe bv. kraan, deurhandvatsel. Gooi gebruikte papier in asblik.
 • Sosiale afstand moet deurentyd minstens 1,5m van mekaar af wees. Mag nie aan ander persoon raak nie. Geen fisiese kontak bv. groet met hand, druk ens. nie.
 • Gebruik van kleedkamers: slegs beperkte aantal leerders word per kleedkamer toegelaat (getal word op deur aangedui). Was hande deeglik na gebruik.
 • Bly tuis as jy siek is.
 • Deel van apparaat en eet- en drinkgoed verbode.
 • Geen beweging van leerders gedurende akademiese tyd nie.
 • Aan die einde van die dag moet alle stoele uitgetrek en tafels oop wees om ontsmetting te bespoedig. Maak ook seker klasse is skoon.
 • Jy beskerm nie net jouself nie, maar ook jou maat deur hierdie maatreëls na te kom.

Aanvang van skooldag en sluiting

 • Aantree/tasse: sal vooraf aangewys word soos wat grade infaseer.
 • Wag voor klasse, 1.5m uitmekaar op merke.
 • Neem tasse in klasse.
 • Wagklasse- jonger leerders kan wag in voogonderwyser se klas totdat ouer leerder uitkom (goeie kommunikasie per afskeurstrokie.)

Sosiale afstand

 • Leerders moet 1.5m uit mekaar sit.
 • Leerders mag nie onnodig rondbeweeg in klasse nie.

Akademie

 • Rooster verander, 2 pouses van 20 min.
 • Wisseling: onderwyser wissel.
 • Indien afwesig, moet werk ingehaal word deur B-baan.
 • Langer skooldag soos per graad, sal deurgee.
 • Vakansies wat wegval of verkort.
 • Herindeel van klasse om kleiner te maak.

Dissipline

 • Alle bestaande reëls geld steeds.
 • Die volgende reëls oor veiligheid word bygevoeg – geen verskoning. Ouers moet leerling kom haal indien reëls nie nagekom word nie.
  • Gesigmaskers- altyd korrek gedra word.
  • Handewas.
  • Gereelde ontsmetting van hande.
  • Sosiale afstand moet gehandhaaf word.
 • Bly in afgebakende speelterrein, geen spele.
 • Behou sosiale afstand van 1.5m.
 • Besoek aan badkamers slegs volgens voorkrifte- beperkte hoeveelheid leerders in kleedkamers (toesig.)
 • Geen spele (apparaat/ speelgoed, word ongelukkig deur verskillende leerders hanteer)
 • Poog om so min as moontlik aan relings of deurknoppe te vat.
 • Besoek aan snoepie: slegs 1 pouse per dag, bring korrekte kleingeld saam. Staan in ry 1,5m vanaf enige persoon.

Maatskaplike ondersteuning

 • Indien enige hulp benodig self of by huis, plaas briefie in bidboks of meld aan by terapeute

 

5. OUERS

Motiveer en inspireer

 • Ken die feite, wees op hoogte en waak teen paniek en fobnuus.
 • Weet hoe virus oorgedra word en wat gedoen kan word om oordrag te voorkom.
 • Ken die simptome van Covid-19.
 • Motiveer leerders daagliks –inspirasie vir elke dag.
 • Hulp met skoolwerk indien nie by skool is nie.

Veiligheid en higiëne

 • Bespreek belangrikheid van gesonde higiëne met kind.
 • Was/kook, mikrogolf gesigmaskers daagliks
 • Indien iemand tuis met Covid-19 gediagnoseer word, hou leerder by huis
 • Baie belangrik: stel die volgende vrae aan u kind voordat u hom skooltoe bring elke dag en let op vir volgende simptome. Indien enige teenwoordig, hou by huis asseblief!!
  • Voel jy siek?
  • Hoes
  • Seerkeel
  • Rooi oë
  • Kort asemnood, of haal moeilik asem
  • Verlies aan smaak of reuk
  • Seerlyf
  • Opgooi
  • Diarree
  • Duiseligheid
  • Moegheid

Personeel gaan slegs u kind se temperatuur meet en nie die vrae vra nie. Indien later simptome toon, sal skool dit hanteer.

 • Indien kind siek is, hou hom tuis, stel voogonderwyser in kennis, volg akademiese program op D6.
 • Stuur slegs gesonde kinders skool toe.
 • Skooldrag moet elke dag gewas word teen 60 grade Celcius.
 • Kommunikasie met skool: hou skool op hoogte van siek kinders en Covid-19 verwante siektes in ouerhuise.

Besoeke aan skool

 • Geen besoeke sonder afspraak. Afsprake kan gemaak word per e-pos. Stuur motivering aan betrokke personeellid, wat dan afspraak sal maak in nie-les periodes. Ontmoedig besoeke - personeellid sal noodsaaklikheid evalueer
 • Nuwe leerders- aansoeke in plastieksakke of per e-pos. Per hand- aansoeke sal na ‘n week oopgemaak word vir beoordeling.
 • Afhaal van leerders in skooltyd: doen betyds aansoek per telefoon of    e-pos. Gee datum, tyd en motivering, naam en graad van leerder.
 •  Wagruimte vir ouers sal aangebring word in tuin buite kantoor

Kommunikasie

 • Gereelde, deursigtig, relevante en positiewe kommunikasie na ouers.
 • Maak seker u het D6 en data op selfoon.

Aflaai en oplaai

 • Gebruik slegs aflaaisone - “drop and go.”
 • Geen ouer wag in skoolterrein of by hekke nie- wag in motor.
 • Gr. R-leerders word vergesel tot by Gr. R-ingang

 

6. ANDER

 • Mediasentrum gesluit.
 • Rekenaarsentrum gesluit.
 • Personeel werkstasies oop, maar moet deurlopend ontsmet word.
 • Musiek GSF- deel van musiekinstrumente taboe.
 • Geen byeenkomste- sport en kultuur.
 • Toesluitkassies- kan nie nou gebruik nie.
 • Spesifikasies vir tuisgemaakte maskers.

 

7. SIEK PERSONEEL EN LEERDERS

 • Persone met onderliggende mediese toestande- bepaal na voltooiing van mediese vraelys
 • Personeel en leerders wat hoë risiko gevalle is, moet geïdentifiseer word - mense met hartsiektes, hoë bloeddruk, hoër ouderdom, longsiektes, kanker, asma, rokers en veral diabete
  • Bly tuis of isoleer op skoolterrein           

Prosedure – siek leerders by skool

 • Onderwyser evalueer en stuur leerder na kantoor. Kantoordame sal leerder na isolasiekamer neem.
 • By isolasiekamer word leerder se temperatuur gemeet met infrarooi termometer, indien hoër as 37.5˚C, kontak ouer. Afsondering – minimum 2m sosiale afstand. Minder as aangeduide temperatuur, kontak ouer om leerder te kom haal.
 • Kantoordame kontak ouer om leerder te kom afhaal.
 • Ontsmet stoel en ruimte waar leerder gewag het of waaraan hy gevat het.
 • Ouer voltooi voorvalleboek wat in kantoor is- spesiaal vir hierdie doel geskep.
 • Vak/voogonderwyser volg op – voorsien akademiese werk vir afstandsonderrig tuis. Behou kontak met siek leerders se ouers.
 • Res van leerders verlaat klas, ontsmet klas voordat leerders mag terugkeer.

Prosedure vir siek personeel by skool

 • Reël toesig per whatsApp met verantwoordelike adjunkhoof, wag vir toesig voordat klas verlaat mag word.
 • Beweeg na isolasiestasie, dieselfde proses as vir leerders.
 • Adjunkhoof in beheer neem besluit, voltooi voorvalleboek.
 • Akademiese werk moet van so aard wees dat leerders kan aangaan indien onderwyser huis toe moet gaan of onder kwarantyn geplaas word.

Prosedure as persoon met Covid-19 by skool gediagnoseer word

 • Stel Departement van Gesondheid, Departement van Onderwys en Beheerliggaam in kennis
 • Ouers moet ook in kennis gestel word
  • Ouers kan kind self laat toets - Med 24 of enige ander hospitaal
 • Personeel volg dieselfde prosesdure. As Covid by skool opgedoen word, kan dit as “besering aan diens“ aangemeld word.
 • Mag slegs terugkeer met mediese sertifikaat wat bevestig dat persoon gesond is.

Deurlopende daaglikse statistiek word vereis.

Getroue skoolbesoeksertifikate verval vir 2020, word net tot 16 Maart 2020 toegepas.

Departement van Gesondheid en Onderwys moet in kennis gestel word indien persentasie siek leerders/personeel hoog is.

 

8. BESOEKERS (NIE-OUERS) AAN SKOOLVoltooi besoekersboek: datum, tyd, naam, telefoon, temperatuur, rede vir besoek. Afspraak?

 

 

9SNOEPIE

 • Moet daagliks ontsmet word: werksoppervlaktes, handvatsels, kasregisters, relings (voor dag se werk begin.) Snoepiepersoneel hanteer.
 • Dra van handskoene, kopdoeke en gesigmaskers tydens voorbereiding.
 • Ondersoek kontantloos.
 • 1,5m merke op grond – rye waar leerders moet staan.
 • Verkooplyne beperk.
 • Slegs een graad per pouse.
 • Een persoon hanteer kontant en een gee aan. Moedig leerders aan om korrekte kleingeld te bring.
 • Aflewerings moet na 14:00 geskied.

10.  Maatskaplike dienste en ondersteuning

 • Spelterapie word beperk aangesien daar risiko is met speelgoed en apparaat wat gebruik word.
 • Leerders moet maskers dra en sanitering vind plaas voor en na elke sessie.
 • Aanmeldings geskied soos in verlede deur voogonderwyser.
 • Maatskaplike dienste is ook beskikbaar vir onderwysers gedurende hierdie tydperk.
 • Meld ook ouers aan wat moontlik deur moeilike tyd gaan.
 • Slegs 1 leerder op ‘n slag by terapeute, sosiale afstand geld hier ook.
 • Vra hulp indien nie weet hoe om sekere situasie te hanteer nie.

 

Wat is die modus operandi by verskillende plekke van gebeure

1.Toegangsbeheerstasie (Sanitasiestasie.) Dit is die hek waar leerders en personeel die skool binnekom

 • Wat word hier gedoen?
  • Tree aan voor toegangsbeheerstasie, 1,5m sosiale afstand (merke op grond.)
  • Alle leerders, personeel en terreinwerkers moet hierdeur beweeg.
  • Elke persoon moet gesigmasker dra.
  • Meet liggaamstemperatuur, bokant 37,5 grade C word nie toegelaat; isoleer in wagarea totdat huistoe kan gaan.
  • Saniteer hande en beweeg na aantreepunt soos gereël.
 • Wat is alles nodig by stasie?
  • Infrarooi termometer
  • Saniteerders
  • Asblik
  • Isolasieruimte met stoele 2m uitmekaar
  • Register vir leerders of personeel wat huistoe moet gaan
  • Tafels en stoele
  • Plakkate met Covid-19 inligting
  • Klank of megafoon
  • Papierhandoeke
 • Hoeveel personeel?
  • Persoon in beheer
  • Persoon wat vloei beheer
  • Persoon wat temperatuur meet
  • Persoon wat sanitasie behartig
  • Persoon wat isolasieruimte behartig
 • Beskermingsdrag by Stasie:
  • Persoon wat “screening” doen moet voorgeskrewe PPE dra: weggooibare voorskoot, gesigskerm, gesigmasker, “latex” handskoene.
  • Die res van personeel - minimum ‘n gesigmasker.

2. Isolasiestasie – saal voorportaal

 • Wat word hier gedoen?
  • Persone wat deur die dag siek word, word hier ontvang (vervang siekekamer.)
  • Voltooi voorvalleboek.
  • Meet van temperatuur.
  • Personeellid- stuur huistoe of terug klas toe.
  • Kantoor kontak ouers.
  • Persoon sit in afsondering, totdat hy so gou moontlik afgehaal word.
 • Wat is alles nodig by stasie?
  • Voorvalleboek- tyd, naam, klas, temperatuur en kontaknommers, optrede.
  • Infrarooi termometer.
  • Saniteerder.
  • Asblik.
  • Isolasieruimte met stoele (2m uitmekaar)
  • Tafel en stoele
  • Plakkate (Covid-19)
  • Papierhanddoeke
  • Musiek
  • Rooster
  • Hoeveel personeel?
  • Persoon in beheer
  • Altyd persoon aan diens sodra daar persoon in isolasie is.
  • Beskermingsdrag by stasie
  • Persoon wat “screening” doen moet die voorgeskrewe PPE dra-weggooibare voorskoot, gesigskerm, gesigmasker, “latex” handskoene.
  • Die res van personeel minimum gesigmaskers.

3. Handewasstasie- verskeie plekke op die terrein

 • Wat word hier gedoen?
  • Was van hande
  • Afdroog of skud totdat droog
 • Wat is nodig by stasie?
  • Vloeibare seep in handvrye seephouers
  • Water
  • Papierhanddoeke
  • Sosiale afstandsmerke op grond
  • Plakkate met handewas-instruksies
  • Asblik

4. Kleedkamers

 • Wat word hier gedoen?
  • Persone wat kleedkamers gebruik was hande met uitkom. Kan ook hande gaan ontsmet in pouse.
  • Persoon wat skoonmaak
   • Saniteer ruimte wat gebruik is, sitplek, spoelmeganisme, deurknop.
   • Ontsmet ook van tyd tot tyd vloer. (Jik-oplossing)
  • Beperkte aantal leerlinge word op ‘n slag toegelaat – grootte van kleedkamer bepaal die getal.
 • Wat is nodig?
  • Handsaniteerder
  • Vloeibare seep in handvryehouer
  • Papierhanddoeke
  • Skoonmaaktoerusting: Mop, emmer, Jik-oplossing, ontsmettingsmiddel, lappe
  • Plakkate oor higïene
  • Sosiale afstandreëls buite en voor ingang
  • 1,5m kolle voor deur
  • Beskermende drag: Skoonmakers dra gesigmasker, gesigskerm, handskoene, oorpak

5. Toegang kantoor, graad R en aflewerings

 • Wat word hier gedoen?
  • Meet temperatuur, te hoog - word geweier.
  • Saniteer hande met inkom sowel as uitgaan.
  • Voltooi besoekersboek.
 • Wat is nodig?
  • Infrarooi thermometer.
  • Besoekersboek: datum, tyd, naam, van, temperatuur, telefoonnommer, rede vir besoek.
  • Handsaniteerder.
  • Kolle vir sosiale afstand voor hek.
 • Beskermende drag
  • Gesigsmasker.
  • Gesigsmasker wanneer persoon gehelp word.

6. Klaskamer

 • Wat word hier gedoen?
  • Voogperiode: open, gesprek oor waardes, gesprek oor Covid-19 en luister na leerders, opleidingsvideo.
  • Vervlegte leer.
  • Leerders wat klas moet verlaat: slegs 1 op ‘n slag - saniteer hande met uitgaan en weer met terugkeer.
  • Neusblaas, nies, ens. met toiletpapier, gooi in asblik.
 • Wat is nodig?
  • Handsaniteerder.
  • Toiletpapier, verkieslik dubbellaag wat elke leerder van huis af bring.
  • Stoele 1,5m uitmekaar, merke op grond.
  • Plakkate: simptome, asook voorkoming en positiewe slagspreuke.
 • Beskermende drag
  • Leerders dra gesigmaskers
  • Onderwysers dra gesigmasker. Gesigskerm tydens onderrig.

 

7. Covid 19 Opleiding

 • Personeel
  • Alle personeel moet deur toegangsbeheer beweeg voordat met opleiding begin kan word.
  • Alle personeel moet opgelei word voordat diens aanvaar kan word.
  • Hou groepe klein – behou 2m sosiale afstand.
  • Voorsien elkeen van ‘n harde kopie van Handleiding.
  • Moet teenwoordigheidsregister voltooi.
  • Onderwyspersoneel moet só bemagtig word dat hulle ook opleiding en heropleiding aan leerders kan gee.
 • Leerders
  • Leerders by skool deur toegangsbeheer toegelaat- moet opgelei en gereeld her-opgelei word.
  • Opleidingsvideo’s vir dié doel moet gereeld gewys word- daagliks.
  • Moet teenwoordigheidsregister vir aanvanklike opleiding teken.
  • Voogonderwyser is bemagtig om opleiding te doen.

 

8. Covid-19 span

 • Span bestaan uit Adjunkhoofde, mev. Mariek Joubert en mnr. Martin Ras.
 • Vergader daagliks om te her-evalueer.
 • Gee weekliks verslag aan Covid-19 Skoolkomitee wat dan verslag sal lewer aan Dagbestuur van skool.
 • Gee daagliks terugvoer aan personeel.

 

9. Lys van goedgekeurde ontsmettingsmiddels

 • Jik – verdun 7 keer. Gebruik word om werksoppervlaktes en vloere te ontsmet.