MAANDELIKSE POLL

Hoe bevind u ons nuwe webtuiste?
Interessante ontwerp, vloeiende interaksie en gebruikersvriendelik.
Baie gebruikersvriendelik en maklik om te gebruik.
Oorweldigend en te veel inligting.

maak toe 

SKOOLDRAG

SKOOLDRAG TE KOOP BY:

  • Bezmans, Von Wiellighstraat 55A. Tel. (014) 592 6327.
  • She Sport & Schoolwear, Escomstraat 14. Tel. (014) 597 1861.
  • AK Sport & Leisure, Waterfall Value Mart. Tel. (014) 537 3539.
  • Professional Schoolwear, Steenstraat 53. Tel. 083 661 5233.
  • Avies: The Uniform shopLeydstraatTel. 014 592 4190.
  • Fast Print, Mbekistraat 160. Tel. 014 597 2016. 

 

TWEEDEHANDSE SKOOLKLERE: word slegs gedurende POUSES verkoop.

Ouers kan sélf kom koop, of u kind stuur om aan te pas en te betaal. Grondslagfase-leerders se ouers kan ‘n briefie vir juffrou skryf, en sy sal die kind stuur om te gaan koop.
Pousetye is as volg(Bel asb. eers die kantoor en maak seker van die tye, want die dae word in uitsonderlike gevalle geruil.) 

Maandae + Donderdae: 09:23 tot 09:38 en 11:25 tot 11:40.
Dinsdae + Vrydae: 08:58 tot 09:13 en 11:12 tot 11:27.
Woensdae: 08:57 tot 09:12 en 11:05 tot 11:35.

PARKIEBEURSIES TE KOOP BY FINANSIëLE KANTOOR @R50: