MAANDELIKSE POLL

Hoe bevind u ons nuwe webtuiste?
Interessante ontwerp, vloeiende interaksie en gebruikersvriendelik.
Baie gebruikersvriendelik en maklik om te gebruik.
Oorweldigend en te veel inligting.

maak toe 

Boogskiet

ORGANISEERDER: Mnr. James Labuschagné. Tel. (014) 5332080/1.

Interskolekompetisie by RHS op Saterdag, 14 Maart 2020.
Die A-span verower 1ste plek in Bullseye, sowel as 3D!
 

LAERSKOOL PROTEAPARK BOOGSKIETBELEID

DOELWITTE:

 • Om alle leerders bloot te stel aan Boogskiet en ‘n gelyke kans te gee om deel te neem.
 • Om ‘n liefde vir Boogskiet as sport aan te kweek.
 • Om massa deelname te bevorder.
 • Om leerders wat ‘n besondere talent het die geleentheid te bied om te presteer en te ontwikkel tot hul volle potensiaal.
 • Om goeie sportmangees te kweek.

DISSIPLINE EN TROTS:

 • Daar is ‘n duidelike verband tussen dissipline, trots, motivering en sukses. Laerskool Proteapark wil hierdie belangrike determinante koester, sodat sport sy doelwitte kan bereik.
 • Deur die volgende maatreëls te volg kan ons bogenoemde verseker:
  • Betyds aanmeld vir oefeninge en kompetisies;
  • Verleen hulp met voorbereiding vir oefening en kompetisies;
  • Korrekte kleredrag soos vereis;
  • Nakoming van alle boogskietreëls soos aangeleer tydens oefenings;
  • Spaneenheid tydens kompetisies;
  • Opstel en opruim van die area wat gebruik is;
  • Elke skut moet ‘n trotse verteenwoordiger van Laeskool Proteapark wees d.m.v. die korrekte kleredrag tydens oefening asook kompetisies.

‘n GOEIE TOESKOUER EN OUERBETROKKENHEID:

 • Opgewonde toeskouers en ouers behoort:
  • Te onthou dat kinders aan boogskiet deelneem vir hulle plesier;
  • Alle skuts positief aan te moedig;
  • Beslissings deur skeidsregter en baanbeamptes te eerbiedig en die juridiksie van afrigters en beamptes te aanvaar en nie hul integriteit te bevraagteken nie;
  • Goeie individuele vertonings deur alle skuts en spanne te erken;
  • Nooit enige skut, beampte of mede-toeskouer of afrigter verbaal af te kraak nie;
  • Daar mag nie tydens kompetisies en oefeninge met die skut gepraat word nie;
 • Die skool ervaar met dankbaarheid ‘n sterk belangstelling en ouerbetrokkenheid by die Boogskiet. U ondersteuning is ‘n demostrasie van u lojalieteit. U kind ervaar ook u betrokkenheid as baie belangrik en versterkend.
 • Gesonde, gebalanseerde aanmoediging verrig wondere!

GRIEWEPROSEDURE:

Alle griewe moet skriftelik by die organiseerder ingehandig word, waarna die grief ondersoek sal word deur die sportbestuurder en hanteer sal word volgens die skool se grieweprosedurebeleid.

SPANKEUSE:

Die volgende is die amptelike beleid by die kies van Boogskietspanne:

 • Alle skuts moet die 2 oefeninge per week by die skool bywoon (Indien leerders privaat afgerig word, moet dit op ander dae geskiet en moet leerders ook die telkaart by die Boogskietafrigter inhandig vir kontrole);
 • Geen uitruil van groepe.
 • Rekordering van punte sal by elke oefening plaasvind.
 • Hierdie tellings is verpligtend aangesien dit gebruik word om die skut in aanmerking te bring vir insluiting in die span vir kompetisies;
 • Dissipline sal ten alle tye op en af van die baan gehandhaaf word;
 • Alle skuts is verplig om te help met die opstel en afslaan van die baan tydens oefeninge;
 • Sperdatums ten opsigte van die betalings van kompetisiegelde, aankoop van kompetisiedrag ens. moet streng nagekom word.
 • Geen laat inskrywings sal geduld word nie;

KOMPETISIES / BYEENKOMSTE:

 • Laerskool Proteapark is deel van NASP-SA “The National Archery in the Schools Programme” en onderskryf alle reëls en regulasies soos deur die organisasie voorgeskryf.
 • Kompetisies word deur NASP-SA gereël, datums word jaarliks deurgegee.
 • Datums word deurgegee aan ouers, sodra die skool dit van NASP ontvang het.
 • Skole in die provinsie kry om die beurt kans om interskolekompetisies aan te bied.
 • Ons skool sal deelneem aan alle kompetisies soos deur NASP-SA voorgeskryf.
 • Skuts neem op die volgende vlakke deel:
  • Interskole
  • NW-Provinsiaal
  • Inter-Provinsiaal
  • NASP-SA
 1. NB! Leerders wat wil deelneem aan die NASP-SA moet aan drie (3) of meer kompetisies deelneem en ook aan die NW-Provinsiaal, sowel as ‘n gemiddeld van 180 vir kompetisies verkry.
  • Spanne word ingeskryf vir kompetisies en word bepaal deur oefeningspunte en bywoning van oefening.

UITSLAE:

Erkenning sal aan presteerders gegee word.

VERSKONING VAN OEFENINGE EN WEDSTRYDE:

Verskonings moet skriftelik en betyds by die afrigter aangemeld word. Mondelinge boodskappe d.m.v. maats word nie aanvaar nie. Leerlinge wat sonder 'n geldige rede by 'n oefening afwesig is, loop die gevaar om in die daaropvolgende kompetisie in 'n laer span te skiet, of nie in aanmerking te kom vir opname in ‘n span nie. Afwesigheid sonder verskoning is onaanvaarbaar en skep onnodige probleme.

KLEREDRAG:

•   Korrekte sportdrag is altyd die norm.

 • Skuts moet tekkies (Geen ballet of tommy skoene) dra tydens oefeninge en kompetisies. GEEN TEKKIES - GEEN OEFENING!!
 • Leerders gaan nie toegelaat word om oefening by te woon met skoolklere nie.
 • Spandrag sal TE ALLE TYE gedra word met elke kompetisie soos voorgeskryf deur die skool.
  • Algemene sporthemp en Parkiebroek (somer).
  • Algemene sporthemp en Parkiesweetpakbroek en sweetpakbaadtjie / trui (winter).
  • Kort kouse van die skool.

BESERINGS:

In geval van ‘n besering sal ouers so spoedig moontlik ingelig word. Ons poog om vir 'n beseerde so spoedig  moontlik die beste mediese sorg te bekom. Dit is dus belangrik dat ouers die mediese-inligting so volledig as moontlik invul.

KOMMUNIKASIE:

Ons wil graag in ʼn “WhatsApp” broadcast group stig vir al die ouers. Dit maak dit werklik net makliker om inligting baie vinnig by u as ouers te kry. Die is nie ‘n gewone “WhatsApp”Group nie, die broadcast group is ‘n eenrigting kommunikasie waar inligting aan ouers gestuur word, indien ouers reply op die group gaan slegs die organiseerder die boodskap kan sien en geen ander ouers nie. 

Dit is dus belangrik dat ouers die organiseerder se nommer op u selfoon stoor, ander sal u nie die boodskappe ontvang nie.  Die broadcast group werk slegs as u die nommer op ‘n foon gestoor het.

NB! Ons moet dit egter baie duidelik stel dat hierdie groep uitsluitlik dien vir die volgende:

 • VIR – inligting vanaf afrigters aan ouers.
 • NIE – vir klets of persoonlike boodskappe nie.
 • NIE – vir gebedskettings nie.
 • NIE – vir vrae aan afrigters nie (kontak asb. die organiseerder persoonlik).

Indien enige ouer hierdie reëls oortree, sal hulle van die groep verwyder word.

PRESTASIETOEKENNINGS:

Toekennings sal gemaak word in samewerking met die leerders se afrigters en met inhandiging van nodige dokumentasie;

 • BETROKKENHEIDSERTIFIKATE: 50% bywoning van oefening en teminste drie keer deelname aan kompetisie.
 • PRESTASIESERTIFIKAAT: Top 3 individueel by kompetisies of vrywillige deelname aan SUID-AFRIKAANS KAMPIOENSKAPPE.
 • LAPELWAPEN: Noordwesspan of uitnemende prestasie
 • EREKLEURE: Algehele 1e/2e/3e plek behaal by SA’s
 • ERE-PARKIE: Boogskiet Proteaspan
 • TROFEЁ: Trofeë wat deur persone of instansies geskenk is, word toegeken deur die organiseerder.