MAANDELIKSE POLL

Hoe bevind u ons nuwe webtuiste?
Interessante ontwerp, vloeiende interaksie en gebruikersvriendelik.
Baie gebruikersvriendelik en maklik om te gebruik.
Oorweldigend en te veel inligting.

maak toe 

Olimpiades

KöORDINEERDER: Mev. Marlena Joubert. Tel (014) 533 2080/1.                     

GR. 4-7 OLYMPIADE ACADEMICA:

1. Leerders skryf slegs dié vakke waarvoor hulle ingeskryf het (Vakke wat elkeen skryf is opgeplak op die kennisgewingbord by die aantreepunt en mediasentrum). Minimum 3 vakke.

2. Vraestelle word in die middae ná skool geskryf en duur ±40 minute per vak. 

3. Leerders kom in die mediasentrum bymekaar.  

4. Geen leerder word verskoon nie, en deelnemers moet vroegtydig reëlings tref vir vervoer, en om verskoon te word by ander buitemuurse aktiwiteite. Die skool betaal per kind per vraestel, en indien die leerder nie ‘n vraestel skryf nie, sal hy/sy verantwoordelik gehou word vir die koste verbonde daaraan.

Verdere inligting:

• Leerders mag woordeboeke, handboeke, sakrekenaars en bronmateriaal van hulle eie keuse saambring om te raadpleeg tydens die eksamen. 
• Elke vraestel bestaan uit 25 of 50 veelkeusige vrae (“Monkey puzzle”) 
• AFRIKAANS en ENGELS toets leesbegrip, woordeskat, taal en spelling. 
• AFRIKAANS SPELLING toets slegs spelling. 
• WETENSKAP, AARDRYKSKUNDE EN GESKIEDENIS vereis begrip en redenering; en ‘n redelike kennis van die vak se vaardighede. 
• WISKUNDE bevat berekeninge en probleme wat leerders aanspoor om logies te dink en te redeneer. Sakrekenaars mag gebruik word. 
 

OLIMPIADEBELEID

1.DOELSTELLING

Dit bied aan die leerders die kans om hulle vaardighede en kennis te toets, hulle selfvertroue op te bou, probleme op te los, kreatief te dink en logies te redeneer.

2.ORGANISASIE

2.1 Die organiseerder word jaarliks deur die hoof aangewys.

2.1 Die skool betaal vir die leerders, tensy die leerder versuim om die vak waarvoor hy ingeskryf het te skryf, dan is die leerder verantwoordelik om die geld aan die skool terug te betaal.

3.SOORTE OLIMPIADES

3.1 WêRELDKENNIS OLIMPIADE

 • Vraestelle word aan die skool gepos
 • Veelkeusige vrae
 • Dit is algemene kennis vrae, leerders moet dus baie nuus kyk en koerante lees
 • Slegs Gr. 6 & 7 leerders is betrokke
 • Leerders skryf self in, maar daar word voorgestel dat slegs leerders met ‘n gemiddeld van 75% en hoër, moet deelneem.
 • Word gewoonlik in Meimaand geskryf
 • Leerders ontvang sertifikate vir deelname vanaf die nasionale organiseerders.

3.2 OLYMPIADE ACADEMICA

 • Vraestelle word aan skool gestuur
 • Veelkeusige vrae
 • Uitslae word aan die skool gepos op sertifikate. Persentasies met diamant, platinum, goud, silwer en brons word aangedui.
 • Vraestelle is vir graad 4 tot 7-leerders.
 • Die volgende vakke word geskryf: Afrikaans ( 1ste Taal), Afrikaans Spelling, Engels (2de Taal), Wiskunde, Algemene Wetenskap, Geskiedenis, Aardrykskunde, Lewensoriëntering, Algemene Kennis en Rekenaarstudies.
 • Die olimpiade word gewoonlik in Augustusmaand geskryf.

4. DEELNAME

4.1 Leerders word geidentifiseer deur fasiliteerders, maar hulle word ook toegelaat om self in te skryf en ook vir die leerareas van hul keuse.

4.2 Deelname aan olimpiades word by die skool erken op betrokkenheidsertifikate wat aan die einde van die jaar uitgedeel word. Leerders wat een van die eerste drie nasionale plekke verower, ontvang erkenning tydens die jaarlikse meriete-prysuitdeling.

 

ALGEMENE KENNIS VASVRABELEID
 
1. DOEL VAN VASVRA
Die Algemene Kennisvasvra bied aan graad 6 en 7-leerders die kans om hulle algemene kennis uit te brei en te toets. Dit leer hulle ook om in spanverband saam te werk. 
 
2. ORGANISASIE
2.1  Die organiseerder word jaarliks deur die hoof aangewys. 
2.2  Hierdie interskole-kompetisie word deur Laerskool Rustenburg aangebied en word beslis oor ‘n enkele rondte 
2.3  Skriftelike en mondelinge vrae word deur Laerskool Rustenburg opgestel.
2.4  Die organiseerder werf 2 onderwysers om tydens die kompetisie op te tree as onderskeidelik merker en tellinghouer.
2.5   Leerders neem deel in spanverband.
2.6   Deelname is gratis.
2.7   Organiseerder behartig reklame.
2.8   Organiseerder moet prosedurestaat raadpleeg.
 
3. VERLOOP
3.1   Inskrywingsvorm en kompetisiedatums word per faks vanaf Laerskool     
       Rustenburg ontvang.
3.2   Leerinhoud bestaan uit die “Ek Weet” no. 1-15 vrae.
 3.3  Leerders berei selfstandig voor vir kompetisie, maar word ook by die skool deur die organiseerder voorberei en getoets.
 3.4 Kompetisies vind plaas by Laerskool Rustenburg op ‘n weeksaand in die  skoolkwartaal.
 3.5 Uitslae word dieselfde aand bekendgemaak, en deelnemers ontvang sertifikate en medaljes.
 
4. DEELNAME
4.1  Drie skoolspanne bestaande uit twee leerders mag inskryf.
4.2  Deelname aan die vasvra word by die skool erken op betrokkenheidsertifikate wat aan die einde van die jaar uitgedeel word. Spanne wat uitsonderlik presteer, ontvang erkenning tydens die jaarlikse meriete prysuitdeling