MAANDELIKSE POLL

Hoe bevind u ons nuwe webtuiste?
Interessante ontwerp, vloeiende interaksie en gebruikersvriendelik.
Baie gebruikersvriendelik en maklik om te gebruik.
Oorweldigend en te veel inligting.

maak toe 

Verryking

Klasse vind plaas gedurende skoolure. Eenmaal per week. Addisionele koste.

Gr. 5's ondersoek die probleem van plastiekbesoedeling...

 

AKADEMIESE VERRYKINGSBELEID

1. DOELSTELLINGS
Om begaafde leerders in graad 4-7 aan bykomende stimulerende onderrig bloot te stel wat hulle kennis en vaardighede ontwikkel, probleemoplossing vergemaklik en kreatiewe denke en logiese redenering aanwakker.

2. DEELNAME

2.1 Graad 4: leerders wat in die 1ste kwartaal akademies presteer, word deur hulle voogonderwysers geïdentifiseer vir verrykingsklasse vanaf kwartaal 2.

2.2 Graad 5-7: leerders wat tydens die vorige jaar se prysuitdeling 'n akademiese lapelwapen of ererol-toekenning verwerf het, kom in aanmerking vir verrykingsklasse.

2.2 Geïdentifiseerde leerders ontvang briewe waarop ouers toestemming gee dat die kind die klasse mag bywoon.

2.3 Deelname aan verryking word aangedui op die leerder se betrokkenheidsertifikaat.

3. ORGANISASIE

3.1 Verrykingsklasse word deur ‘n aangewese fasiliteerder gedurende skoolure aangebied: een periode per graad per week.

3.2 Een tot twee temas word per kwartaal deur leerders nagevors.

3.3 Leerders ontvang weekliks kopieë van die “Ek Weet”-vasvra vir uitbreiding van algemene kennis. Die skool koop die “Ek Weet”-program jaarliks aan.

3.4 Aan die einde van elke kwartaal ontvang die leerders verrykingsverslae.

3.5 Leerders is self verantwoordelik vir die inhaal van werk behandel in akademiese periodes wat deur die verrykingsklas vervang is.

3.6 Ouers betaal ‘n vasgestelde verrykingsfooi per maand (vooruitbetaalbaar). Indien die leerder die klasse wil staak, moet ouers een kalendermaand skriftelik kennis gee. In die geval van wanbetalings, word die leerder se klasbywoning gestaak.