MAANDELIKSE POLL

Hoe bevind u ons nuwe webtuiste?
Interessante ontwerp, vloeiende interaksie en gebruikersvriendelik.
Baie gebruikersvriendelik en maklik om te gebruik.
Oorweldigend en te veel inligting.

maak toe 

Studiemetodes

Studiemetodes vir Graad 4:

Geagte Gr. 4 Ouers 


Elke kind het ‘n baie unieke leerstyl wat bepaal word deur die manier waarop inligting vloei vanaf die sintuie, verwerk word in die brein (linker-/ of regterbrein) en dan weergegee word deur die spiere. Ingebore dominansie bepaal u kind se unieke leerstyl. 
Om u kind se unieke dominansie profiel te laat ontleed voeg onskatbare waarde toe aan sy/haar akademiese-, sosiale- en emosionele intellegensie en ontwikkeling. By die Mind Moves Instituut, word breinprofiele nie gebruik om ‘n kind in ‘n katogorie te plaas nie. Ons streef eerder daarna om kinders te laat ontwikkel in heelbreindenkers, waar beide kante van die brein goed saamwerk. Die ten volle geintegreerde denkende brein is die setel van intelligente denke. 
Die profiel gee ouers insig in die kind se dinkproses en leerstyl, verduidelik hoe ‘n kind optimaal funksioneer, hoe hy/sy spanning hanteer asook met maats en onderwysers omgaan. Dit beklemtoon sy/haar sterk punte asook areas waar ontwikkeling nodig is. Wanneer ouers en onderwysers goed ingelig is oor hoe ‘n kind leer, maak dit die proses van leer meer effektief. Die profiel kan later gebruik word as ‘n instrument vir vakkeuses en moontlike beroepskeuses. 
Alhoewel breinprofiele reeds vanaf 7 jarige ouderdom gedoen kan word, is gr. 4 ‘n baie goeie jaar om dit te laat doen. Kinders begin in hierdie jaar met verskillende onderwysers te doen kry en die werkslading raak meer. Dit is ook die jaar waarin ‘n kind die baie belangrike oorgang maak vanaf leer met hulp, na “leer om self te leer”. Ouers kan dus met die profiel inligting tot hul beskikking die gr. 4 leerder help om sy/haar unieke leerstyl te ontwikkel. 
U kind se profiel kan by die skool getoets word gedurende skooltye. Die assesering neem 15 minute waarna die kind terugkeer na die klas. Na die assesering word die resultate aan u verduidelik en praktiese studiemetodes breedvoerig met u bespreek in privaat konsultasie. Die koste hieraan verbonde is R 580.00 per kind. Afsprake word direk met my gemaak. Om hierdie diens ten volle te benut moet‘n ouer of voog egter teenwoordig wees gedurende die konsultasie. ‘n Verdere diens wat verskaf word is ons Studiefiksheidsprogram. Hierdie program is ‘n intensiewe groepsprogram, waar kinders “leer om te leer”. Dit word gebaseer op die kind se profiel en ons behandel onder andere spoedlees, en effektiewe metodes vir leer. Die studiefiksheidsprogram is opsioneel en strek oor 8 weke, 1 uur sessies, een keer per week. 
Skakel my gerus vir enige navrae of afsprake by: 
073 963 6260/ riantie.nel@mindmoves.co.za 
Groete
Riantie Nel