MAANDELIKSE POLL

Hoe bevind u ons nuwe webtuiste?
Interessante ontwerp, vloeiende interaksie en gebruikersvriendelik.
Baie gebruikersvriendelik en maklik om te gebruik.
Oorweldigend en te veel inligting.

maak toe 

Prysuitdeling

GRAAD 1-3:

         Algemene inligting:

*Vind plaas in November oor twee dae, opgedeel in sessies vir onderskeie grade en die LSEN department.

*In die LSEN klasse word sertifikate, trofeë en spesiale vermeldings gemaak aan leerders in wat hul op hul eie unieke manier vermag het gedurende die afgelope skooljaar.   Leerders wat die skool verlaat ontvang ook spesiale geskenke of Bybels.

AFDELINGS:

 

1. AKADEMIE:

*Elke leerder vorder en presteer deur die jaar en daarom ontvang leerders ‘n sertifikaat vir akademiese prestasie volgens die vlak waarop Afrikaans (HT), Engels (FAL) en Wiskunde bemeester is.

*Leerders met Kode 3 of 4 (→59% : goeie vordering), Kode 5 (→60-69% : goed bemeester), en Kode 6 (70-79% : baie goed bemeester) ontvang ‘n Skolastiese Betrokkenheidsertifikaat.

*Leerders met Kode 7 (80-89%) ontvang ‘n goue Akademiese Prestasiesertifikaat vir uitstekende akademiese prestasie.

*Leerders met Kode 7 (90-100%) ontvang ‘n goue Akademiese Prestasiesertifikaat vir uitnemende akademiese prestasie.

2. SPORT  EN  KULTUUR:

Betrokkenheid:

Grondslagfase leerders neem deel aan : atletiek, gimnastiek, krieket, landloop, mini-hokkie, netball, rugby, ruiterkuns, swem en tennis.

Verder verteenwoordig hul die skool in : Juniorkoor, dans, redenaars, radikale redenaars, revue/blyspel/drama, Eisteddfod, landsdiens, voortrekkers, skaak, SEMAS, entrepreneurs, olimpiades en kunskompetisies.

Vir aktiwiteite waarin individuele  leerders en spanne die skool verteenwoordig het, word Betrokkenheidsertifikate toegeken.

Erkenning word ook gegee vir dienslewering (flukse leerders) in elke klas, klas- en onderklasleiers.

Prestasies:

Vir aktiwiteite waarin leerders en spanne hul verder onderskei het, word die volgende toegeken :

* Prestasiesertifikate vir uitstekende prestasies soos : ligawenners, algehele wenners, goue dienslewering, streekwenners en provinsiale kleure.  

* Elke Grondslagfaseklas bepaal ‘n trofeewenner vir uitstaande dienslewering deur die jaar.

* ‘n Leerhulpsentrum Trofee vir uitstaande vordering in elke graad word ook toegeken.

* Lapelwapens, plasing op die ererol, trofeë en erepennings word toegeken aan top presteerders volgens die  seniors se vasgestelde meriete bepalings.

* Die Skoolhoof ken skildjies en erepennings toe in uitsonderlike benoemings. 

 

GRAAD 4-7:

Die volgende kriteria dien as riglyn, en word toegepas soos wat 'n aktiwiteit hom daartoe leen.

BETROKKENHEIDSERTIFIKAAT  
Akademie (Gr. 4-7) Ander (Gr. 1-7)
70% + Lid van 'n span/groep wat skool ten minste een keer verteenwoordig het teen 'n ander skool.
PRESTASIESERTIFIKAAT  
Akademie (Gr. 4-7) Ander (Gr. 1-7)
80% - 84% Brons: lid van Area-span
  Silwer: lid van Streekspan
  Goud: verwerf 1ste tot 3de plek by streek
LAPELWAPEN  
Akademie (Gr. 4-7) Ander (Lid van streekspan)
85% - 89% Brons: provinsiale deelname
  Silwer: 1ste, 2de of 3de op provinsiale vlak
  Goud: lid van provinsiale span
 EREROL  
Akademie (Gr. 4-7) Ander (Gr. 1-7)
90% - 94% Deelname aan Nasionale kompetisie. Moet kwalifiseer, dit wil sê moet aan streeks- en provinsiale kompetisies deelneem, en dan gekies word.
EREPENNING  
Akademie (Gr. 4-7) Ander (Gr. 1-7)
95% + Behaal 1ste tot 3de plek by SA's (kwalifiserende deelname)

 

Leerder ontvang die hoogste toekenning waarvoor hy/sy kwalifiseer.

Trofeë: word toegeken op grond van vasgestelde kriteria per aktiwiteit.

Leerders moet die skool verteenwoordig om in aanmerking te kom vir toekennings. Klubs hanteer hulle eie toekennings.

LEIERBALKIES & LAPELWAPENS:

Lapelwapens, lapbalkies en leierbalkies kan gedurende tweede pouses aangekoop word by me. Christelle van Schalkwyk in die Finansiële kantoor. Sertifikate moet getoon word by aankope.


METAAL LAPELWAPENS: Toon silwer sertifikaat.
LAPBALKIE: Toon goue prestasiesertifikaat
METAAL LEIERBALKIE: Toon leiersertifikaat
LW: LEERDERS IN GRAAD 1, 2 EN 3 KAN NOG NIE AKADEMIESE BALKIES VERWERF NIE, SLEGS SPORT- en KULTUURBALKIES.


Prysuitdeling November 2016

 

 


Geen kommentaar tans. Wees die eerste om kommentaar te lewer!

Lewer kommentaar:

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Dit is slegs nodig vir bekragtiging..