MAANDELIKSE POLL

Hoe bevind u ons nuwe webtuiste?
Interessante ontwerp, vloeiende interaksie en gebruikersvriendelik.
Baie gebruikersvriendelik en maklik om te gebruik.
Oorweldigend en te veel inligting.

maak toe 

Akademie

Ons erns!

Gr. R tot 7 volg die nasionale kurrikulum aangebied deur toegewyde, gekwalifiseerde leerkragte. Die onderrigproses word aangevul met rekenaargeletterdheid, verryking, olimpiades, hulpverlening, remediëring, 'n toegeruste Leerhulpsentrum en unieke LSOB Afdeling (Leerders met spesiale onderwysbehoeftes). 'n Inklusiewe benadering word met passie gevolg en daarom is ons ... die skool waar elke kind tel!

Die kuns van onderrig is die kuns om te help met ontdekking!

 

 

 

I