MAANDELIKSE POLL

Hoe bevind u ons nuwe webtuiste?
Interessante ontwerp, vloeiende interaksie en gebruikersvriendelik.
Baie gebruikersvriendelik en maklik om te gebruik.
Oorweldigend en te veel inligting.

maak toe 

Terapie & Berading

VIR NAVRAE INSAKE ONS LEERDERONDERSTEUNINGSPROGRAM, SKAKEL DIE KOöRDINEERDER, MEV. ADéL COETZEE BY (014) 533 2080.

ARBEIDSTERAPIE - Me. D. Kleyn & me. L.Conradie
VISUELE TERAPIE - Me. W. Vorster
SPELTERAPIE - Me. A. Coetzee & me. M. van der Westhuizen


Mev. Marietjie van der Westhuizen

Kwalifikasies

  • Diploma Divinitatis in Teologie
  • Association of Christian Counseling
  • 22 Jaar ondervinding as pastoor en pastorale berader in die bediening.
Bykomende kursusse
  • Inleiding tot spelterapie
  • Die Kind en Trauma
  • A Biblical Approach to Marriage

(+/- 2 jaar betrokke by Laerskool Proteapark as 'n berader wat gebruik maak van Spelterapie)

Ek glo dat gesonde kinders verseker 'n gesonde generasie vir die toekoms. Vir my is dit 'n voorreg om deel te kan wees in hierdie genesinsproses.  'n Proses waar hul leiding ontvang om hul waarde te ontdek, dat Jesus hul elkeen uniek gemaak het en dat hul Sy liefde practise kan ervaar in 'n veilige omgewing, met net een doel voor my: om in hul 'n positiewe gedrag te bevorder en dat hul dit sal uitleef.