MAANDELIKSE POLL

Hoe bevind u ons nuwe webtuiste?
Interessante ontwerp, vloeiende interaksie en gebruikersvriendelik.
Baie gebruikersvriendelik en maklik om te gebruik.
Oorweldigend en te veel inligting.

maak toe 

Beleide & Gedragskode


 • KOINONIABELEID
  Laerskool Proteapark KOINONIA BELEID     1. AANHEF    Aangesien Laerskool Proteapark op Christelike beginsels bestuur word is daar besluit om ‘n Komitee te stig wat...
  LEES VERDER...

 • Boogskietbeleid
  LAERSKOOL PROTEAPARK BOOGSKIETBELEID DOELWITTE: Om alle leerders bloot te stel aan Boogskiet en ‘n gelyke kans te gee om deel te neem. Om ‘n liefde vir Boogskiet as sport aan te kweek. Om...
  LEES VERDER...

 • TOEKENNINGSBELEID (PRYSUITDELING)
  TOEKENNINGSBELEID      
  LEES VERDER...

 • Inklusiewe Onderwysbeleid
  LAERSKOOL PROTEAPARK INKLUSIEWE ONDERWYS en LSOB : BELEID Wat is inklusiewe onderwys? Inklusiewe onderwys word gedefinieer as ʼn leeromgewing wat die persoonlike, akademiese en professionele...
  LEES VERDER...

 • TOELATINGSBELEID
  BELEID VAN LAERSKOOL PROTEAPARK RAKENDE DIE TOELATING VAN LEERDERS TOT DIE SKOOL OF GRADE BY DIE SKOOL   Aangesien Laerskool Proteapark 'n openbare skool is met regspersoonlikheid...
  LEES VERDER...

 • TAALBELEID
  TAALBELEID AANGESIEN die Primêre Skool Laerskool Proteapark (“die Skool”) ’n openbare skool is kragtens die bepalings van artikel 52 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996...
  LEES VERDER...

 • GODSDIENSBELEID
  GODSDIENSBELEID 1. INLEIDING 1.1 Die visie van ons skool bepaal dat Laerskool Proteapark ‘n skool met ‘n Christelike karakter is en die missie is o.a om die leerders te begelei sodat...
  LEES VERDER...

 • VEILIGHEIDSBELEID
  VEILIGHEIDSBELEID  1. DOEL:  1.1 Die doel van die beleidstuk is om die veiligheid van alle persone op die terrein van skool te verseker in terme van Wet No. 6 van 1983....
  LEES VERDER...

 • SPORTBELEID
    LAERSKOOL PROTEAPARK SPORTBELEID   DOELSTELLING VAN SKOLESPORT   ƒ Enige sportsoort word primêr beoefen met die oog op fisiese en sosiale ontwikkeling.  ƒ...
  LEES VERDER...

 • TOEGANG TOT INLIGTING-BELEID
  RIGLYNE KRAGTENS ARTIKEL 14 VAN DIE WET OP DIE BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING STRUKTUUR EN FUNKSIES VAN DIE BEHEERLIGGAAM Die Beheerliggaam van Laerskool Proteapark is kragtens artikel 16 van...
  LEES VERDER...